Afgørende at dansk notering matcher den tyske

SVINEPRODUKTION: Den danske svinenotering skal matche den tyske, hvis svineproduktionen i Danmark skal overleve i fremtiden. Sådan lød vurderingen fra direktør i Landsforeningen Danske Svineproducenter, Hans Aarestrup, på årsmødet i Danvet K/S i Brædstrup med 450 tilmeldte.

Har dansk svineproduktion en fremtid – og er der lyd for enden af tunnelen? Det var det spørgsmål, direktør i Landsforeningen Danske Svineproducenter, Hans Aarestrup, stillede og forsøgte at give svaret på i forbindelse med årsmødet i Danvet K/S, hvor han var en blandt en række indlægsholdere på mødet, der blev holdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup.

Og han lagde ikke skjul på, at det bliver mere end svært at opretholde en stor og solidt velfunderet svineproduktion i Danmark, så længe forskellen på noteringen for svin er så stor som den er nu mellem Danmark og Tyskland.

- På sigt vil svin blive produceret højest 100 – 200 km fra slagtested. Og der er typisk 50 kroner mere hos en tysk slagtesvineproducent i forhold til en dansk slagtesvineproducent, konstaterede Hans Aarestrup, der samtidig fremhævede de mange yderligere forhold, der hjælper de tyske svineproducenter.

Blandt andet de mange støtteordninger i form af gunstige momsregler, der alene giver 30 kroner pr. gris. Dertil kommer 10 – 25 kroner i gyllebonus for biogas. Dertil kommer støtten til solceller der kan betale hele tagkonstruktionen på en ny svinestald.

To scenarier
Det er en rigtig dårlig idé, når Danmark ofte går i front i EU og er først og mest effektiv til at gennemføre regler og direktiver langt hurtigere end hovedparten af de øvrige lande i unionen.

- Bør vi ikke kæmpe i EU for ens vilkår? Jo, men det vil aldrig lykkes, konstaterede Hans Aarestrup, der ser to scenarier for dansk svineproduktion:

- Enten lykkes det det betale samme notering som i tyskland, eller også vil den danske slagtesvineproduktion fortsat søge sydpå, hvilket Hans Aarestrup mener vil gøre det svært at opretholde et stærkt Danish Crown.

Hans Aarestrup noterer sig, at der ikke er noget der tyder på at trafikken af danske slagtesvin til tyskland vil falde – tvært imod. Den tyske egenproduktion af slagtesvin falder, mens antallet af slagtninger stiger – siden 1997 med 16 mio. slagtninger.

Og slagtesvinene kommer i stigende grad fra især Danmark og Holland. Her vil en af de afgørende faktorer blive 2013, der er fristen for hvornår mange stalde skal være lavet om til de nye krav. Her vinder Danmark indtil videre, som Hans Aarestrup, vurderer er længst i den proces, mens mange hollandske stalde mangler – og formentlig vil komme i problemer med at få finansieret processen.

Store udfordringer
Hans Aarestrup sluttede sit indlæg af med at konkludere, at hvis ikke den danske notering nærmer sig den tyske, vil tunnelen blive lang inden der kan skimtes lys.

Samtidig vurderer han, at der ligger store udfordringer forude for Danish Crown, som han skønner formentlig vil kunne afregne 10 – 15 mio. slagtesvin i Danmark, mens resten skal indtjenes i udlandet. Samtidig kan Danmark komme til at mangle smågrise i allerede i 2013.

Omkring 450 var tilmeldt årsmødet i Danvet K/S, der hele dagen igennem bød ind med indlæg på mødet, der blev holdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup.

Læs også