Interesse for regler

REGLER: Svend Aage Christiansens Maskinstation i Jerslev havde sat fokus på regler og sikkerhed ved et møde for samtlige medarbejdere. Landskonsulent Jens Johnsen Høy og færdselspolitiet i Nordjylland deltog i mødet.

Spørgelysten var stor, efter Søren Christiansen fra Svend Aage Christiansens Maskinstation i Jerslev havde budt alle medarbejdere velkommen til møde med Landskonsulent for maskiner Jens Johnsen Høy, Agrotech, og tre betjente fra Færdselspolitiet i Nordjylland, Henrik Salk, Hugo Juul og Søren Studsgaard.

Reglerne er mange og ofte komplicerede, når det gælder om at færdes på vejene med store maskiner, der for de flestes vedkommende er bygget til tyske eller franske regler. Og der er mange undtagelser fra reglerne, når man for eksempel kun kører mellem driftsbygninger og mark. Reglerne gav derfor anledning til megen snak.

Jens Johnsen Høy understregede fra starten af, at en traktor eventuelt med et stort redskab kan være farligt grej, samtidig med det kan være til gene for andre trafikanter. Derfor gælder det om at vise hensyn ved for eksempel at trække ud til siden på en vigeplads i højre side af vejen eller gøre brug af en god vejrabat til at køre på.

Og han understregede, at de øvrige trafikanter, der skulle vises hensyn til, jo også kunne være børnene eller kæresten.

- Undgå at være til unødig fare, sagde han og advarede meget omkring venstresving.

Men nogen fast anbefaling, om man for eksempel skal holde ind til højre og lade køen komme forbi, inden man selv svinger til venstre, kunne han ikke give.

- Gør det på bedst mulige måde, rådede han.

Og både politiet og Jens Johnsen Høy understregede, at man arbejder på at få reglerne til at passe også til nutidens større maskiner og motorkøretøjer.

Føreren
Man kan blive traktorfører ved som 16-årig at tage et traktorkørekort. Som 15-årig må man som barn af familien køre på egen mark, men kun i familiebrug, hvor der ingen ansatte er.

Og man må kun have passagerer med i traktoren, hvis de skal hjælpe med på- og aflæsning.

Her fremhævede Jens Johnsen Høy, at børn under 13 år slet ikke må arbejde, så de må faktisk slet ikke være i traktoren.

Fart
En traktor må højst kunne køre 40 kilometer i timen, ellers bliver køretøjet defineret som en lastbil og skal så ind under et helt andet regelsæt med lastbilkørekort, fartskiver og køre- og hviletidsbestemmelser, fastslog maskinkonsulenten.

I Danmark må man dog kun køre 30 kilometer i timen med en traktor. Der arbejdes på at denne grænse bliver 40 kilometer, men hvornår det kan ske vides ikke.

Godkendte traktorer med en foransiddende nummerplade eller traktorer uden nummerplader må ikke anvendes til transport af produkter, der ikke indgår i landbrugsproduktionen. Derfor må man for eksempel ikke køre på lossepladsen eller med for eksempel forskallingsbrædder med en sådan traktor.

Længde
En traktor eller et motorredskab med efterhængt trailer må kun være 18,75 meter i længden.

- Men det er der ingen af de store mejetærskere med skærebord efter, der kan opfylde, derfor arbejder vi på at få ændret reglerne, understregede Jens Johnsen Høy.

Også omkring frontmonterede redskaber forventes nye regler med en tilladt fast længde foran.

Jens Johnsen Høy understregede, at det er vigtigt at mærke frontredskaberne på siden, så de tydeligt kan ses, når traktoren skal ud fra en sidevej og skal langt ud, før føreren kan se noget.

- Og pas så på med halmspyd eller en frontlæsser. Vip det op, ellers er det et farligt instrument, understregede han.

Bredde
Et køretøj må ikke være bredere end 2,55 meter, medmindre det er i kombination med et redskab. Så kan der accepteres bredere tvillingehjul for eksempel. Mellem mark og gård med markredskaber er der ingen breddegrænser, men redskabet skal fylde så lidt som muligt og altid være i transportstilling. Ved kørsel med redskaber eller vogn andetsteds hen må det fylde 3,30 meter i bredden.

- Også her arbejder man med reglerne, og vi forventer at der kommer en bredde på køretøjet på tre meter, sagde Jens Johnsen Høy, men hvornår den regel kommer, kunne han ikke sige.

Og så påpegede han vigtigheden af at huske rotorlys og afmærkningstrekant - og at holde disse ting rene.

Vægt
Totalvægten på et vogntog må højst være 44 tons. Men det er sjældent, det kan udnyttes fuldt ud, da der højst må være 10 tons på hver akse. Kun ved to anhængervogne efter hinanden er det muligt at komme op på 44 tons, mente Jens Johnsen Høy.

- Vægtproblemerne ser vi oftest med gamle anhængervogne, sagde Henrik Salk, men generelt ser det pænt ud i den nordlige del af landet, understregede alle tre politifolk.

Bremse
Huskereglen er, at halvdelen af køretøjets eller vogntogets vægt skal ligge på bremsende hjul

- En bremseeffekt på omkring ti procent, som vi har set længere sydpå i landet, dur simpelthen ikke, understregede Hugo Juul.

Og så understregede politiet, at ved jordkørsel er det traktorførerens ansvar, at der bliver ryddet op efter arbejdstids ophør. Hver dag - og ikke når arbejdet er færdigt efter tre uger.

Advarselsskiltet med jordarbejdet er vigtigt at få sat op. Folk skal vide, at det er svært at bremse på stedet, understregede de.

Politiet
De nordjyske færdselsbetjente, der til dagligt har kontor i Aalborg, understregede, at hvis der var noget, folk var i tvivl om, så kan de altid ringe.

Og så tilføjede de:

- Undgå sløseri, sørg for at holde maskinerne i orden, hold vægtgrænserne og sørg for at afmærkningen i orden. Så er vi rigtig langt.

Læs også