Nye vådområder for en milliard

Samarbejde mellem kommuner og lodsejere er et centralt punkt i ny aftale om etablering af op til 10.000 hektar vådområder og ådalsprojekter i de kommende år.

Miljøministeren indgik i går aftale med Kommunernes Landsforening (KL) om etablering af nye vådområder og ådalsprojekter i Danmark for en milliard kroner. Det er en udmøntning af Grøn Vækst-aftalen fra juni 2009.

- Jeg er meget tilfreds med aftalen, og det er helt i tråd med ånden fra kommunalreformen, at staten og kommunerne går sammen om at løse denne store og væsentlige miljøopgave. Med aftalen tager vi et stort skridt i retning af at forbedre vandmiljøet i Danmark og sætte handling bag ordene fra Grøn Vækst aftalen, siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V).

I starten af det nye år skydes indsatsen i gang. Kommunerne nedsætter tværkommunale styregrupper inden 1. marts 2010, hvor de skal samarbejde om tilrettelæggelse af de mange store projekter.

10.000 hektar
Etableringen af nye vådområder vil blive til i et tæt samspil mellem stat og kommuner, hvor staten skal bevilge midler til kommunerne og stå for køb og salg af den jord, som skal laves til vådområder. Samtidig vil staten og KL danne en national styregruppe, der har til opgave at følge den overordnede udvikling i vandoplandene.

Målsætningen er at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet med 1.130 tons inden 2015, svarende til op til 10.000 hektar vådområder. Projekter i ådalene skal føre til, at udvaskningen af fosfor til vandmiljøet reduceres med 30 tons.

Der er afsat rundt regnet en milliard kroner fra 2010 til 2015, hvor midler fra EU's landdistriktsordning udgør en væsentlig del. Kommunerne får ansvaret for at indfri målsætningen, på nær projekter som skal etableres af private lodsejere. I januar 2011 vil regeringen og KL første gang gøre status over aftalen.

Samarbejde
- Med aftalen skal kommunerne meget hurtigt i arbejdstøjet. Derfor ser vi frem til et konstruktivt samarbejde med især lodsejere og staten, men også interesseorganisationer og andre gode kræfter, siger Jens Stenbæk, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Det lykkedes ikke Effektivt Landbrug at få en kommentar fra formanden for Dansk Planteproduktion i Landbrug & Fødevarer, Torben Hansen, i går.

Læs også