Stor forskel fra kommune til kommune

MILJØGODKENDELSE: Målet var 2.325 afgjorte sager i kommunerne efter husdyrbrugslovgivningen inden årets udgang. 1.150 sager af samtlige indkomne sager er afgjort indtil nu. Det svarer til 40,1 procent. Hjørring Kommune er helt i top med 72 procent afgjorte sager ud af i alt 130 sager. Faurskov ligger i bund med en afgørelsesprocent på 22 ud af i alt 68 sager.

Hjørring Kommune har modtaget 130 ansøgninger efter den nye husdyrbrugslov trådte i kraft 1. januar 2007. De ligger helt i top med 72,3 procent afgjorte sager i forhold landets andre kommuner.

- Og et fåtal er blevet anket, fortæller Knud Suhr, der er teamleder i landbrugsgruppen i Hjørring Kommune.

Hjørring Kommune har derudover hjulpet med behandling af sager fra både Brønderslev og Holstebro Kommuner.

Knud Suhr fremhæver tre ting, som Hjørring, efter hans mening, har gjort rigtigt.

- Fra starten var vi godt bemandet med omkring ti kompetente medarbejdere. Vi brugte en del tid i starten på at effektivisere og rationalisere arbejdsgangene, således at vi alle kunne arbejde ensartet med tingene. Og så traf vi, efter nogle faglige diskussioner, nogle retningsgivende beslutninger og handlede efter dem, fortæller Knud Suhr og understreger samtidig, at afdelingen var så stor, at man kunne håndtere det store nye område, kommunen fik tildelt.

Antal sager falder
Antallet af sager er efter finanskrisens indtog faldet betragteligt. Samtidig begynder de midler, ministeriet tilførte området tidligere på året, nu at virke.

Derfor forventer Knud Suhr, at der i løbet af det næste årstid vil begynde at komme bund i sagsbunkerne over hele landet.

- Der kommer rigtig mange afgørelser det næste års tid, og når der ikke kommer så mange sager ind, er vi tæt på målet, er hans vurdering.

Bundskraberen på vej op
I den anden ende af listen finder man Favrskov Kommune. De har kun afgjort 22 procent af de indsendte sager. I 2007 og 2008 dannede kommunen også bagtrop med 6,8 procent afgjorte sager.

Men formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, Kurt Andreassen (V), mener, at der er sket en voldsom udvikling på området.

Der er ansat flere folk, Miljøministeriets Rejsehold har været koblet på forvaltningen og har gennemgået kommunens eget administrationsgrundlag. Det har betydet, at kommunen er blevet bedre til at få alle oplysninger og detaljer med i ansøgninger fra starten i samarbejde med landbruget.

Kurt Andreassen understreger også, at der i Favrskov er flere ting at tage hensyn til, når et landbrug skal have en miljøgodkendelse. Både Randers Fjord, Gudenåen og Lilleåen skal der passes på, ligesom Favrskov Kommune er tæt beboet.

- Det er selvfølgelig ingen undskyldning, men de nye tal indikerer, at vi har fået hjulene i omdrejninger, siger udvalgsformanden.

Læs også