Ingen hjælp her og nu fra Vattenfall

Det eneste udbytte, 60 halmleverandører fik ud af at møde Vattenfalls medarbejdere om den brand, der har udsat leveringerne, var et løfte om igen at overveje a conto udbetalinger.

Kedlerne var kolde og stemningen nærmest halvkold, da Vattenfall i går eftermiddag holdt orienteringsmøde for sine halmleverandører om situationen efter branden i posefilteranlægget, der siden 1. september har forhindret Fynsværket i at modtage halm på det nye halmværk ved Odense.

Med driftsstoppet føjes yderligere 23.000 ton halm til det i forvejen godt fyldte halmmarked. Ud af i alt 138.000 ton halm fra 2009-høsten budgetterer værket nu kun med at kunne afbrænde 115.000 ton.

Oplysningen om, at værket igen kommer i gang midt i november, løftede ikke humøret hos de cirka 60 halmleverandører og deres bankrådgivere, der i går var inviteret til orienteringsmøde på Fynsværket.

- Vi forventer at komme i drift igen medio november, kunne halmindkøber Henrik Hansen fra Vattenfall fortælle.

- Den reparation vi foretager, og som er færdig midt i november, er kun en nødreparation. Derfor bliver den endelige reparation af filteranlægget gennemført næste sommer, hvor anlægget lukkes ned i en tre-måneders periode. Af de samlede 138.000 ton vi har kontrakt på, vil 23.000 ton eller 17 procent først kunne modtages i næste sæson, lød det fra kraftværkschef Claus Winter.  

Juraen afgørende
- I sagde, vi kunne tage vores bankmand med, men måske skulle vi hellere have taget vores advokat med, lød det fra salen.

Diskussionen udspandt sig især om problemerne med at definere begrebet force majeure, samt hvorfor Vattenfall ikke kunne påtage sig at udbetale penge a conto for de leverancer, der nu ikke kan leveres og afregnes i dette efterår.  

- Vi mangler pengene nu og er fuldstændig uden skyld i det, der sket, lød det.

- Fra Vattenfalls jurister er der blevet advaret mod at forudbetale a conto for halm. Det rejser en række problemer at udbetale a conto, fordi vi så må anvende det, der hedder håndpant i halmen, fastslog halmindkøber Henrik Hansen.

A conto er almindelig
Blandt de fremmødte halmleverandører var der ikke stor forståelse for de juridiske vanskeligheder med den såkaldte håndpant.

- Vi er vant til at få a conto udbetalinger på baggrund af en kontrakt. Det sker hos frøfirmaer, grovvareforretninger og fra sukkerfabrikken. Når de kan, kan I vel også, lød det.

- Vi vil igen kigge positivt på en løsning om a conto udbetaling, lød det fra kraftværkschef Claus Winter, der til gengæld kunne udelukke muligheden for at udbetale nogen form for kompensation for de andre besværligheder, leverandørerne står med.  

Kompensation blev nævnt i forbindelse med de ekstra omkostninger, der kan blive med at flytte halmstakke og foretage nye tildækninger på grund af de udsatte leveringer, var der imidlertid ikke mange forhåbninger om.

To millioner om ugen
Fra Vattenfalls side blev det flere gange bedyret, at alle taber penge på grund af branden, der satte anlægget i stå under indkøringsperioden.

- For Vattenfall udgår driftstabet cirka to millioner kroner om ugen, mens vore underleverandører bag anlægget naturligvis også gerne vil have afsluttet den endelige idriftsættelse af anlægget, så de kan få deres penge, lød det fra Claus Winter.

De 17 procent af leverancerne, som halmleverandørerne nu først får lejlighed til at levere efter næste sæson, afregnes efter den oprindelige kontrakt samt et tillæg efter en bestemt nøgle, der lige nu udgør 7-8 procent af halmprisen.

Læs også