Mist ikke modet

SOMMERTANKER: Viceformand Niels Jørgen Pedersen, Landbrug og Fødevarer, er dybt begravet i arbejdet med erhvervets situation. Han er bonden i den ny organisation.

- Landbrugserhvervet er i en situation, hvor vi absolut ikke tåler flere byrder, understreger Niels Jørgen Pedersen, Thy.

Som viceformand i den nye organisation Landbrug og Fødevarer er han dybt involveret i landbrugets erhvervspolitiske situation og ved som mælkeproducent i Thy også, at økonomien strammer på bedrifterne. Alligevel advarer han mod totalt sortsyn.

- Det gavner ikke at miste modet. Der er altid en tendens til, at vi forlænger den situation, vi er i i øjeblikket, ud i fremtiden. Når vi er i en dyb bølgedal, ser situationen ud til ikke at kunne ændre sig – og det samme sker, når vi er på toppen, så kan ingen få armene ned. Det gælder også bankerne, understreger han og tilføjer, at opgaven nu er at få bankerne til at se op over hullet og hjælpe erhvervet igennem med likviditet.

- Men banken er også forretning og også her gælder, at når der er mangel på en vare, er det ikke nemt at skifte leverandør, siger viceformanden og ser på fremtidens landbrug.

- Vi har investeret og kapitaliseret alt. Det er vigtigt, vi fremover også sparer op, siger han og understreger, at man fra Axelborg følger erhvervets økonomiske situation meget tæt.

- Men det, der skal hjælpe, er højere afregningspriser, og de skulle gerne komme nu, understreger han og glæder sig over, at det første mejeri i England nu har sat mælkeprisen op, og han håber det vil brede sig.

Og så understreger han, at det er vigtigt, at bedrifterne ved hjælp af en langsigtet strategi er rustet til krise.

Personligt er han glad for at have investeret i andet end landbrug. Det gælder blandt andet vindmøller.

Niels Jørgen Pedersen, viceformand i Landbrug og Fødevarer, nyvalgt til viceformandsposten i Dansk Landbrug i november, er først og fremmest landmand. Han har stadig som målsætning at bringe bondens tanker ind på Axelborg og videre til Christiansborg. Han drømmer om at få tid på sin mejetærsker i august, han er altid i stalden, når han er hjemme, og han har allerede været på høstarbejde i år.

- Men jeg har aldrig snakket så meget i telefon, som jeg har det sidste halve år, indrømmer han.

Han sætter pris på medlemskontakten og på, at medlemmerne ringer til ham.

- Det er vigtigt at lytte, understreger han.

Men han er også klar over, at posten i Landbrug og Fødevarer, som han bruger rigtig mange timer på, kræver strategiske overvejelser. Og det kan hæmme de spontane ytringer. Selvom han til enhver tid vil tænke og tale som landmand.

Offentlig effektivitet ønskes
Men han indrømmer, at det offentlige ikke rigtig er med til at fremdrive effektiviteten. Dertil er der alt for mange danske særregler og administrative problemer - og kvælstofafgifter og kvoter er der overhovedet ikke plads til.

- Det er så vigtigt for erhvervet at have langsigtede rammer, der gør os konkurrencedygtige internationalt, understreger han og ønsker flere bagatelgrænser og enklere regler.

Han er klar over, at man kan komme til at træde en millimeterretfærdighed under fode med enklere regler. Men forenkling vil betyde meget for de fleste.

- Bare det at sætte en mindste grænse for hektarstøtten var svært. Men at der er kommet en bagatelgrænse dér giver forenkling, mener han.

Grøn vækst
Da den forrige statsminister lancerede ideerne til Grøn Vækst, skete det ved Nationalpark Thys åbning. Her var Niels Jørgen Pedersen til stede, og derfor vidste han fra starten, at den pakke ville handle meget om miljø.

Men han håber stadig, at tingene udmøntes, så der kommer mest muligt miljø for pengene.

- Energiafgrøder, for eksempel energipil, kan flytte rigtig meget kvælstof, samtidig med det giver produktion, siger han og lægger vægt på, at tiltagene gavner både miljøet og samtidig landmanden og produktionen.

- Vi skulle nødig ende op med en generel regulering, der ikke batter noget, siger han og ser samtidig positivt på den liberalisering af landbrugsloven, der er stillet i udsigt.

Det gælder blandt andet muligheden for selskabsdannelse, der både kan løse op for generationsskifter og give naboer medejerskab.

- Hvis naboen ejer lidt af vindmøllen, blinker den ikke nær så slemt, og hvis naboen ejer noget af svineproduktionen, vil den heller ikke lugte så meget, smiler han.

Men han ser gerne, at flere landmænd kan få ligeligt bestemmende indflydelse i et selskab.

- Det vil gavne de unge landmænd, der gerne vil etablere sig sammen, siger han.

Rimelige regninger
Også kommunerne må holde for.

Niels Jørgen Pedersen understreger, at der skal være rimelighed i de regninger, der sendes ud fra kommunerne også angående miljøtilladelser. Og han vil holde miljøministeren fast på hans udtalelser om, at der skal ses på kommunernes timeforbrug til godkendelser efter husdyrbrugsloven.

Hans egen landboforening i Thy har gjort meget ved kontakten til Thisted, Morsø og Struer kommuner.

- Men den enkelte landmand bliver nødt til selv at klage, hvis han faktureres med et urimeligt timeforbrug, opfordrer han til.

- Det er et helt nyt system, det skal til at fungere. Det fungerer godt de fleste steder, men det ser ud til, at nogle få kommuner hellere driver politik på området, siger han.

Uddannelsen
Blandt Niels Jørgen Pedersens ansvarsområder er landmandsuddannelsen. Han mener generelt den nye uddannelse er kommet godt fra start, selv om han erkender, at der er visse overgangsproblemer, som man nu skal se nærmere på.

Og så ser han gerne, at de overgangsordninger, der er mellem gymnasiet og handelsskolen til landmandsuddannelsen, bliver endnu lempeligere.

- Det er nødvendigt i fremtiden at gøre en ekstra indsats for at tiltrække studenter til landmandserhvervet, understreger han.

Ny organisation
Niels Jørgen Pedersen fortæller, at det nye formandskab i primærdelen af Landbrug og Fødevarer supplerer hinanden godt. Han lægger i sit eget arbejde meget vægt på kontakten til baglandet og til det øvrige samfund.

Den største forandring på primærsiden i den ny organisation ser han for de ansatte, der nu er samlet i et sekretariat. Det hele faldt på plads lige før sommerferien. Og nu, da medarbejderstaben er på plads, skal arbejdet for alvor i gang.

- Det er altafgørende, at befolkningen ser positivt på erhvervet, mener han.

Niels Jørgen Pedersen forventer, at kommunikationsafdelingen og Åbent Landbrug fremover får tætte samarbejdsrelationer.

- Det er rigtig vigtigt, at kommunikationsafdelingen og Åbent landbrug hænger godt sammen, og vi fortsat støtter op om de mange ildsjæle, der er i det arbejde, understreger han som kommentar til de mange, der har spurgt ind til arbejdet i Åbent Landbrug.

Men han understreger også, at meget af det arbejde skal foregå lokalt.

- Og her kommer vi nok til at vænne os til, at det hovedsageligt er primærdelen af erhvervet, der tager sig af den side, mener han, samtidig med at han understreger, at alle ressourcer skal bruges bedst muligt.

Niels Jørgen Pedersen lægger meget vægt på samarbejdet med landmændene, med lokalformændene og med de ansatte centralt og lokalt.

Dialogen og samarbejdet er det grundlæggende for ham i organisationsarbejdet.

Læs også