Cowi tredoblede timeforbrug for miljøansøgning

I en konkret sag tredoblede Cowi A/S timeforbruget i forhold til betingelserne i en indgået udliciteringskontrakt med Holstebro Kommune. Samtlige timer er viderefaktureret til miljøansøgeren Kristian Borup. 

Var konsulentvirksomheden Cowi A/S for grådig eller var Holstebro Kommunes administrationsgrundlag for ringe defineret overfor Cowi?  Det spørgsmål kan Kristian Borup ikke svare på.

Men fakta er, at Cowi, ifølge Kristian Borup, overskred den kontrakt, som i august måned 2007 blev indgået med Holstebro Kommune om udlicitering af miljøgodkendelsessager.

- Aktindsigt i sagen viser, at de to parter indgik en kontrakt om udlicitering af i alt 15 sager, hvor min sag var den ene af sagerne. I kontrakten fremgår det videre, at parterne var enige om et timeforbrug på 50 timer pr. sag til færdigbehandling af sagerne, oplyser Kristian Borup.

Tredobbelt tidsforbrug
Efterfølgende brugte Cowi dog langt mere end de 50 timer, som virksomheden skrev kontrakt på. I Kristian Borups sag fakturerede Cowi omkring det tredobbelte antal timer.  

- I min sag har Cowi brugt 149 timer, hvilket rundt regnet er det tredobbelte antal sagsbehandlingstimer. Dette overforbrug af timer blev i første omgang viderefaktureret af Cowi til Holstebro Kommune. 

- Til trods for Cowis åbenlyse kontraktbrud, så tillader Holstebro Kommune sig alligevel at viderefakturere samtlige 149 timer til mig som ansøger plus de timer, som kommunen derudover selv har brugt på sagen, oplyser Kristian Borup.

Ikke mit ansvar
Svineproducenten mener, at kommunen selv burde tage ansvaret for et så åbenlyst kuldsejlet udliciterings-eventyr.

- I erhvervslivet kan man ikke viderefakturere et tredobbelt timeforbrug til køberen, fordi en underleverandør bruger tre gange så meget tid på opgaven som aftalt i kontrakten.

- Denne sag viser tydeligt, at det er dybt problematisk, at kommunerne har en monopollignende status på at lave miljøgodkendelser, når de samtidig må opkræve brugerbetaling for deres arbejde, mener svineproducenten.

Afbrudt samarbejde
Ifølge Kristian Borups rådgiver Jørgen Røhrmann opsagde Holstebro Kommune Cowi som samarbejdspartner i august måned 2008 blandet andet på grund af manglende resultater og langsommelig sagsbehandling.

På det tidspunkt var kun tre af de i alt femten udliciterede sager afgjort.

Svineproducent Kristian Borup kan på trods af adskillige henvendelser ikke få oplyst hvad Holstebro Kommune og Cowi A/S har brugt 187 timers sagsbehandlingsarbejde på.

Undervejs har han dog mødt krav fra kommunen og fra Cowi, som kun levner plads til hovedrysten over det sagsbehandlingsarbejde, der er udført.

- På et tidspunkt blev vi mødt med et krav fra Cowis konsulent om, at der skulle etableres spaltegulvsskrabere i slagtesvinesektionen for at begrænse ammoniakemissionen.

- Der er bare den hage ved dette krav, at de såkaldte spaltegulvsskrabere til slagtesvinestalde ikke er opfundet, siger Kristian Borup.

- Det kan da ikke være rimeligt, at jeg skal betale sagsbehandlingstimer for, at en konsulent laver sådan et stykke amatørarbejde. Dertil kommer, at min egen rådgiver skal bruge tid på at tilbagevise kravet, fremfører svineproducenten.

Ifølge Kristian Borup er eksemplet blot et ud af mange, hvor han er blevet mødt af krav, der i høj grad savner hold i virkeligheden.

Læs også