Er miljøgodkendelser blevet et kommunalt tag-selv-bord?

Regningen for et mislykket udliciteringsprojekt i Holstebro Kommune sendes videre til landbruget. Svineproducent skal betale 187 timers kommunal sagsbehandlingstid for miljøgodkendelse af en produktionsnedgang på 40 dyreenheder.

Har Holstebro Kommune helt mistet jordforbindelsen?

Det spørgsmål stiller den vestjyske svineproducent Kristian Borup efter, han har modtaget en faktura på 187 timers kommunal sagsbehandling i forbindelse med miljøgodkendelse af en produktionsomlægning og en samlet produktionsnedgang på 40 dyreenheder.

- Alt i alt er der brugt 187 timer på godkendelse af min miljøansøgning. Til sammenligning blev selve ansøgningen udarbejdet af min egen rådgiver på omkring 30 timer, siger han.

Overforbrug
- Det er et helt vanvittigt overforbrug. 187 timer svarer til, at min maskinstation kan udbringe gyllen fra min produktion i næsten seks år, påpeger Kristian Borup, og tilføjer, at hans rådgiver, Jørgen Røhrmann fra LandboThy beskriver sagen som en af de simple miljøgodkendelsessager.

- For mig at se virker det som om, at miljøgodkendelserne er blevet et tag-selv-bord for kommunerne, fortsætter han.

Svineproducenten fremhæver videre, at der i hans sag er tale om en omlægning og ikke en udvidelse af produktionen. Der bygges ikke nye driftsbygninger, men produktionen i de eksisterende driftsbygninger lægges om fra tidligere sohold og kalveproduktion til produktion af 4.000 slagtesvin årligt.

Mislykket udlicitering
Kristian Borups sag blev af Holstebro Kommune udliciteret til Cowi A/S’ afdeling i Aalborg sammen med fjorten andre sager. Under hele forløbet har Kristian Borup følt, at både kommunens og Cowis sagsbehandling har været mangelfuld og ikke mindst meget langsom.

- På grund af det store timeforbrug og en række tilfælde af forkert og mangelfuld sagsbehandling, så valgte jeg i samråd med min rådgiver Jørgen Røhrmann, LandboThy, at søge aktindsigt i sagen, forklarer Kristian Borup.

- Herfra ved jeg, at Cowi A/S bærer sin del af ansvaret for det høje timeforbrug, da hele 149 timers sagsbehandlingsarbejde af de i alt 187 timer er udført af Cowi.

Ingen udspecificering
Udover det høje timeforbrug er Kristian Borup også meget utilfreds med den måde, kommunen reagerer på hans ønske om uddybende oplysninger i sagen.

Kommunen vil eksempelvis ikke udspecificere den tilsendte faktura til trods for, at det drejer sig om 187 timer.

- Jeg har påpeget det adskillige gange, men kommunen holder stædigt fast, og de vil ikke oplyse mig til hvad, eller hvordan de mange timer er blevet brugt, siger Kristian Borup.

- Der må gælde de samme regnskabsetiske regler for kommunerne som for det øvrige erhvervsliv. Eller er kommunerne mon blevet så egenrådige, at de kan lave deres egen regnskabspraksis, hvor borgerne ikke har mulighed for at få udspecificeret timeforbruget på fakturaer, spørger svineproducenten.

Landboforeningerne må frem
Kristian Borup fik sin miljøansøgning sidste sommer, men han er ikke færdig med sagen af den grund. Sammen med sin rådgiver fra Landbo Thy, har han nu indgivet sagen som klagesag til Statsforvaltningen.

- Det høje timeforbrug, den dårlige sagsbehandling og den manglende lyst til at udspecificere regningen tyder alt sammen på, at kommunen har en rigtig dårlig sag, og at den prøver at dække over den efter bedste evne, siger Kristian Borup.

- Det vil jeg bestemt ikke finde mig i. Jeg håber på at statsforvaltningen vil give mig ret i min kritik af Holstebro Kommune, fastslår han.

Desuden opfordrer han til, at Dansk Landbrugs egne landboorganisationer i fremtiden vil være mere aktive i kampen for at få stoppet det, han betegner som et åbenlyst kommunalt tag-selv-bord.

Læs også