Regeringens store biodrømme mangler gødning

GRØN VÆKST: Regeringens grønne vækstplan er allerede anløben, inden den er bragt til virkelighed, mener vestjysk landboformand.

Mens flere kommuner næsten ikke kan få armene ned efter lanceringen af regeringens omdiskuterede plan om Grøn Vækst, ser landbruget med bekymring på, at planen vil lukke danske landbrug og tvinge produktionen ud af landet.

Kravet om flere gebyrer på landbrugsproduktion vil simpelt hen standse væksten, lukke landbruget og sprænge kommunernes biodrømmene - for hvem skal nu levere gødning til de mange ny biogasanlæg, spår formanden for Vestjysk Landboforening, Søren Christensen.

 - I debatten om alle de store planer om nye biogasanlæg mangler al tale om, at biogas er et biprodukt af den landbrugsproduktion, vi burde have i Danmark. Men de fornyede krav om stadig flere afgifter og restriktioner på vores produktion tvinger flere brug til at stoppe, pointerer Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening.

Han er meget begejstret for Ringkøbing-Skjerns millionplaner om flere biogasanlæg efter en finansieringsmodel, hvor projektet får 20 procent i tilskud, kommunerne støtter med 60 procent, og landmændene selv stiller med de sidste 20 procent.

Visioner
Imidlertid kan biodrømmene have lange udsigter, sådan som situationen er lige nu.

 - Vi er heldige at have en kommune, der har visioner om at være selvforsynende på energiområdet. Det bakker vi op om, men landbruget har simpelthen ikke de penge, der skal til for at løfte opgaven, fastslår Søren Christensen på Vestjysk Landboforenings hjemmeside, vjl.dk.

Søren Christensen peger på, at bankerne stadig lige akkurat holder liv i landbrugets drift, men generelt afviser at støtte nye investeringer. Det betyder, at landbruget reelt ikke vil have råd til at finansiere regeringens ønsker om mange nye biogasanlæg.

Næstformanden i Landbrug og Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen, raser også over det, han kalder »en slap målsætning« fra regeringens side.

- Regeringen og EU har som målsætning, at 30 procent af energiforbruget skal være vedvarende (i dag er det 17 pct., red.), og mindst halvdelen af husdyrgødningen skal gå til biogas inden 2020. Men dansk landbrug er parat til at levere langt mere biogas langt hurtigere, sagde Niels Jørgen Pedersen, da han deltog i et debatmøde på Hjørring Dyrskue i weekenden.

Potentiale
- Allerede i 2016 vil vi ikke længere være selvforsynende med naturgas, men afhængige af russiske leverancer. Landbruget er klar til at overtage en stor del af gasleverancen, men det kræver, at gasproduktion kan blive en rentabel forretning, og det er ikke muligt med de nuværende afregningspriser. Der skal være et større incitament fra statens side, men så er potentialet til gengæld meget stort, siger Niels Jørgen Pedersen.

LandboNord har en vision om at levere op til 65 procent af landsdelens gasforbrug og har blandt andet engageret sig i Energiby Frederikshavn.

Frederikshavn har besluttet sig for at være den første by i verden, der siger endeligt farvel til fossile brændstoffer, og det skal ske allerede i 2015. Energien skal i stedet komme fra vindkraft, affaldsforbrænding og biogas med en tredjedel fra hver. Det første skridt tages til næste år, hvor busruten mellem Frederikshavn og Aalborg kommer til at køre på biogas.

Læs også