Tror på fremtiden

FAMILIEFORETAGENDE: Optimering og rationelle arbejdsgange er rettesnoren hos familien Hvelplund, der samarbejder godt med hvert sit ansvarsområde.

Brødrene Christian og Erik Hvelplund, Thisted, driver landbrug sammen med deres forældre, Christians hustru Anja og hendes far, der er ansat. Christian Hvelplund købte gård i 2001 som 21-årig, mens han stadig gik på landbrugsskole. Erik Hvelplund, der også er uddannet landbrugsmaskinmekaniker, har overtaget forældrenes gård til nytår.

- Det er et helt familieforetagende, og det nyder vi meget, er brødrene enige om, ligesom de er glade for deres ansatte, der tæller både danskere og ukrainere. Her er fem ansatte foruden familien, men med piger i stalden er der næsten hele tiden en på barsel.

- De er fantastisk dygtige alle sammen, understreger Christian Hvelplund.

Bedriften tæller 500 søer, hvor alle smågrise gøres færdige. De leveres til Jutland Meat-slagteriet i Struer.

Markbruget består af 250 hektar. Men der er marksamarbejde med naboer med i alt 900 hektar, og så drives der maskinstation.

Specialisering og sparring
- Vi har hver vores arbejdsområde. Erik tager sig af marken, jeg tager mig af grisene, og far passer kontoret og hjælper over det hele. På den måde har vi også mulighed for at specialisere os og samtidig sparre med hinanden, siger Christian Hvelplund.

Han ser lyst på fremtiden, selvom de sidste år har været hårde rent indtjeningsmæssigt.

Det gælder for dem om at optimere, rationalisere og at lave mest muligt selv. Derfor er de selv begyndt at blande foder og arbejder hele vejen igennem på at rationalisere bedriften. De har egen mekaniker og reparatør, der holder maskiner og bygninger i orden.

Købmandsskab
- Det handler om kroner og øre. Hvis vi skal være her om ti år, må vi være dygtige til det hele. Vi skal være dygtige i stalden, i marken og som købmænd, understreger brødrene.

Her mener de, Jutland Meat passer ind i deres koncept.

- Vi får efterbetalingen med det samme og kan levere hele læs med stort vægtinterval uden fradrag. Det betyder, vi kan tømme hele sektioner ad gangen, siger Christian Hvelplund.

Vægtintervallet er fra 74 til 90 kilo, og afhentningen er præcis efter aftale. Det er noget, der betyder meget for brødrene i deres travle hverdag.

- Vi bliver nødt til at drive vores forretning optimalt og ikke bare handle et sted, fordi de er flinke der, understreger Erik Hvelplund.

Det kan være hårdt
Det er spændende at være landmand. Men det kan også være hårdt, er brødrene enige om.

- Hvis du ved, at du gør alt, hvad du kan på alle områder, kan du jo heller ikke gøre mere, siger Christian Hvelplund og tilføjer, at så kan det jo ikke hjælpe at ligge søvnløs over en dårlig notering.

Men han indrømmer, at de lægger mange timer i bedriften.

- Det kunne ikke lade sig gøre uden baglandet er i orden. Uden Anjas store indsats var det aldrig gået, siger han, der sammen med sin Anja har to små børn.

Hun hjælper med i stalden, styrer det derinde, har folkene til formiddagskaffe og tager sin del af papirarbejdet.

Familien kan også lide at få besøg – så fra børnehaver, landbrugsskoler og erhvervsliv er folk velkomne til rundvisning og debat.

- Vi vil gerne vise frem, hvad vi laver. Vi har ikke noget at skjule. Og vi får meget tilbage, når folk kommer og ser det, siger brødrene samstemmende.

- Det skal fungere også om fem år, siger brødrene Christian og Erik Hvelplund om deres nye foderlade på 506 kvadratmeter.

Målet var at få en foderlade, der fungerer i dagligdagen, en der er nem at rengøre, og så skal det se ordentlig ud. Det er brødrene Hvelplund enige om.

De har tilsammen 500 søer med tilhørende slagtesvin, 250 hektar ejes, mens der er dyrkningssamarbejde med andre landmænd om i alt 900 hektar, samtidig med der drives maskinstation.

Søerne er på bedriften med foderladen, desuden ejes der to ejendomme med op til 2000 stipladser til slagtesvin. Alle ejendomme skal serviceres fra den nybyggede fodelade. Det foregår med en stor fodervogn.

Christian Hvelplund står for grisene. Erik Hvelplund står for marken. Og så er det en udvidet familiebedrift. Far og mor, Knud og Bente Hvelplund, Christians hustru Anja og hendes far er også aktivt med i bedriften.

- I den nye lade er det hele stillet rationelt an. Vi kan lave en uges foderproduktion på tre dage, så vi kan holde fri i weekenden uden at have ekstra travlt om fredagen, siger Erik Hvelplund.

På de to slagtesvineejendomme er der fodersiloer med en kapacitet på 50 tons. Der køres kun foder til de ejendomme en gang om ugen.

Kun et siloanlæg
- Der er fordele og ulemper ved at lave et samlet foderanlæg til flere ejendomme. Men stedet med søerne ligger centralt både i forhold til marken og i forhold til de andre ejendomme. Der er altid folk, hvor der er søer. Vi behøver kun et siloanlæg og en mølle og kan modtage store træk med foder, understreger brødrene.

Foderladen er opført i totalenterprise af TP Staldindretning, Øster Assels. Den har inklusive to amerikanersiloer og det store arbejde familie selv har udført med jordarbejdet og samling af siloerne kostet 5,5 millioner kroner i alt.

- Vi tror på fremtiden, understreger Christian Hvelplund, mens Erik Hvelplund nikker.

Deres produktionsapparat er fremtidssikret til kommende udvidelser.

Eget siloanlæg
Der er to amerikanersiloer, der hver rummer 1064 ton. En til hvede og en til byg.

De er begge udstyret med perforeret gulv med beluftningsudstyr og blæsere, hvortil der kan tilsættes varme.

- Kornet kan her tørres ned fra mellem 20 og 25 procent vand til lagerfast, understreger projektkonsulent Poul Risager, Dancorn, der har leveret siloerne.

De er også udstyret med omrøringssystem, snegl til tømning og elevator, der kan tage korn fra både silo og korngrav.

- Siloen er næsten selvtænkende og styres via eltavler, fortæller Poul Risager.

Korngraven og elevatoren er dimensioneret, så der virkelig kan tages fra i høst. Den kan transportere 80 ton i timen.

Foderlade med plads
I foderladen er der seks små siloer til mineralblandinger, fire små påslag til ekstra mineraler, seks store siloer til råvarer samt fem siloer til færdigfoder.

Det hele styres gennem computer. Der kan blandes to til tre ton i timen. Møllen, en 22 kilowatt skivemølle, indstiller selv formalingsgraden efter indtastning af fodertype. Der kan laves op til ti forskellige foderblandinger.

Det er i for-beholderen blandingsforholdet sikres. Kornet føres over sold-renseren, mens resten føres direkte fra silo til for-beholderen. Så snart det sidste komponent er kommet i, sendes foderet videre til blandekarret, og for-beholderen er klar til at starte indtaget til næste blanding.

- Det betyder, at møllen kan holdes i gang hele tiden. Mens den blander, vejes der ind til næste foderblanding, understreger Herman Rasmussen fra Skiold, der har leveret anlægget.

Fra blandekarret føres foderet over i færdigvaresiloerne, hvorfra det automatisk kan tømmes over i fodervognen, der kører foderet ud til grisene. Det foregår med god plads i den ene side af laden.

Separat anlæg
- Der er rigtig god kapacitet i dette anlæg, det kan blande store mængder, understreger Herman Rasmussen.

- Til de store stalde bygger vi ofte foderlader, men det er sjældent, vi ser så stort et separat anlæg til svineproduktion, siger totalentreprenøren Peter Søndergård, TP-staldindretning.

Læs også