Biogasanlæg klar til indvielse på Mors

MILJØRIGTIGT LANDBRUG: For otte år siden satte en arbejdsgruppe sig ned og begyndte planlægningen af Morsø Bioenergi. Anlægget indvies inden sommerferien.

En arbejdsgruppe bestående blandt andet af landmænd og repræsentanter fra Morsø Kommune gik for otte år siden i gang med at planlægge et biogasanlæg på Mors. Der er indvielse inden sommerferien i år.

Lige nu er omkring 50 håndværkere i fuld gang med at færdiggøre anlægget på Næssundvej ved Redsted på Mors.

- Det er både den skudsikre beliggenhed på den ti hektar store grund, hvor der er langt til naboer,og en god infrastruktur samt et godt samarbejde mellem initiativtagere og kommune, der har gjort, at anlægget snart er en realitet, siger Poul Roesen, der er formand for Morsø Kommunes miljø- og teknikudvalg.

Fremtidssikret
Anlægget er forberedt til at kunne håndtere både energiafgrøder og slam i fremtiden, men starter som et basisanlæg, der leverer til kraftvarmeværker.

Anlægget har kapacitet til at opvarme 300 husstande om året, og gyllen, faktisk en tredjedel af øens gylle, leveres af 70 landmænd, der ejer anlægget i et andelsselskab.

Andelsselskabet stiller et mobilt separeringsanlæg til rådighed, så landmændene får den tynde del separeret fra allerede ude på gården. Det sparer en del transport til og fra anlægget, når det kun er fiberdelen af gyllen, der skal transporteres hen til anlægget.

- Det er et både smart og nytænkende anlæg, understreger formanden for teknik- og miljøudvalget i kommunen.

Landmændenes fremtid
Mens kommunen glæder sig over produktionen af den grønne energi og reduktionen af landbrugets kvælstofudledning, så glæder de 70 landmænd sig over, at de med anlægget fortsat kan drive deres erhverv på øen.

Mors er nemlig under skrappe restriktioner på det såkaldte nitratkort.

- Landmændene ville ikke kunne opretholde deres husdyrproduktion på 1,4 dyreenheder pr. hektar uden anlægget, understreger Poul Roesen.

Læs også