Energi-produktion er vejen frem

GENERALFORSAMLING: Energiproduktion, økonomi og betingelser for vækst var i centrum af Kristian Gades beretning i Holstebro-Struer Landboforening.

Formand Kristian Gade aflagde beretning på en velbesøgt generalforsamling i Holstebro-Struer Landboforening. Her understregede han vigtigheden af balancen mellem krav og vilkår, når landbruget skal agere i en moderne verden.

Hvor samfundet stiller krav om natur, dyrevelfærd, miljø, lavere eller ingen støtte, fødevaresikkerhed og billigere fødevarer er landbrugets modkrav fælles EU-politik, tid til tilpasning, fair handelsaftaler, økonomiske rammer samt forskning og mulighed for anvendelse af ny teknik for eksempel GMO.

Kristian Gade påpegede også det paradoksale i, at Danmark importerer både fødevarer og foderstoffer produceret ved hjælp af GMO og laver selv medicin ved GMO, men landbruget må ikke anvende disse moderne hjælpemidler i deres egen produktion.

Rødt år
De få regnskabsresultater, der indtil nu er kommet, ser ikke godt ud, fortæller Kristian Gade. Lyset findes først for alvor i prognoserne for 2010, selvom 2009 allerede ser lidt bedre ud end 2008.

- Det er rigtig træls, og specielt de, der har været ude at investere, er hårdt ramt, derfor er der også gjort en ekstraordinær indsats for at holde møder med bankerne, understregede Kristian Gade og langede ud efter bankernes og kreditforeningernes høje marginalrenter og gebyrer.

- Nogen tror ligefrem, at bidragssatserne er et tag-selv-bord. Vi har svært ved at se hvorfor landbruget skal betale forud, når der ikke har været tab på sektoren i lang tid, sagde formanden.

Fremtidens energiproducent
Kristian Gade ser en af landbrugets fremtidige muligheder i at være energiproducent.

- Vi skal lave bioenergi og biogas, men der skal være penge i det, siger han og håber der vil være flere incitamenter til at gå i den retning i regeringens grønne vækstpakke. Og han fremhævede her Måbjerg Bioenergi, som han håber vil komme i gang snarest.

Kristian Gade beklager, at landbruget ikke står som ejere længere, men den konstruktion der nu er lavet med varmeforbrugerne som ejere, er den økonomisk mest fordelagtige.

- Men så er det også dem, der får genvinsten, sagde Kristian Gade.

Vækst
Kristian Gade understregede, at regeringen i deres grønne vækstpakke må fokusere meget på erhvervets udviklingsmuligheder. Og han kom med adskillige forslag til vækst-tiltag.

Kristian Gade foreslog, at de stramme betingelser i landbrugsloven, jordfordeling, planloven med videre elimineres. At der sker en betydelig reduktion af omkostningerne herunder af skat og kontrol. At der gives bedre mulighed for både etablering, generationsskifte og finansiering ligesom der skal øgede midler til forskning og innovation. Han efterlyste også bedre muligheder for anvendelse af bioteknologi, herunder brug af GMO, og han efterlyste, at bioenergien udvikles som et decideret forretningsområde.

Dertil kom et ønske om at få fjernet barriererne for fortsat strukturudvikling samt et ønske om en langt hurtigere sagsbehandling i kommunerne.

- Vi må simpelthen eliminere alle de ekstra omkostninger vi er pålagt fra dansk side og skabe vækstbetingelser, så vi får sorte tal på bundlinjen, sagde han,

Valg
Kristian Gade lagde til sidst i sin beretning vægt på det lokale arbejdes betydning og understregede de folkevalgtes rolle som landbrugets talerør og advokat i lokalsamfundet. Debatten drejede sig i høj grad om de, der endnu ikke har fået udbetalt støtte efter enkeltbetalingsordningen samt i lighed med sidste år om Holstebro Kommunes langsommelige sagsbehandling.

Sidste år var der problemer med at få folk til bestyrelsen. Det problem opstod ikke i år. Nyvalgt blev Anders Ørts, Mejrup og Esben Toustrup, Mejrup, mens Esben Brødbæk, Mejrup, og Henrik Grønne blev genvalgt.

Læs også