Danmark skal være verdens kraftcenter på fødevareområdet

VISION: For at Danmark fortsat skal være et af verdens fødevareindustrielle centre, vil Fødevareminister Eva Kjer Hansen skabe Agro Food Valley - et kraftcenter for produktion, udvikling og forarbejdning af fødevarer.

I efteråret lancerede regeringen syv visioner for dansk landbrug i 2022.

Den første vision på den liste lyder på, at Danmark skal være fødevareområdets svar på Silicon Valley – en Agro Food Valley.

I går havde fødevareminister Eva Kjer Hansen derfor inviteret ledende personer og forskere fra fødevarebranchen til en konference i Dansk Design Center i København, hvor kursen for det ambitiøse projekt, så blev sat.

En stor del af konferencen blev brugt på at sætte fokus på fødevareklyngen i Danmark. En sådan klynge er en sammenhængende gruppe af fødevarevirksomheder, leverandører, aftagere, offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner

 - Sagen er, at vi allerede har en af de største fødevareklynger i Europa. I hele kæden fra jord til bord har der været en succesfuld fokus på optimering og konkurrencedygtighed. Det er den position, som vi skal fastholde, men som vi også skal udvide og udbygge, lød det fra Fødevareminister Eva Kjer Hansen under konferencen.

På en liste som blev præsenteret på konferencen, kunne man således se, at den danske fødevareklynge kun er overgået af klynger i Lombardiet og Katalonien.

Mange udfordringer
Eva Kjer Hansen beskrev derefter en række udfordringer, som landbruget nu står over for, og hvorfor der nu er brug for et tættere samarbejde mellem alle kæderne i klyngen. Blandt andet nævnte hun miljøhensyn og den skærpede internationale konkurrence på fødevareområdet.

- Og nogle vil måske sige, at Skattekommissionens udspil også er lidt en udfordring, sagde ministeren videre med henvisning til det meget omtalte udspil fra starten af ugen, der vakte stor forargelse i landbruget.

- Det hele sætter store krav til, at erhvervet finder fremtidssikret løsninger, og det er helt oplagt, at vi skal bruge Agro Food Valley til at komme tættere på de løsninger, sagde Eva Kjer Hansen.

Inviteret talere
Ud over Eva Kjer Hansen, der også var ordstyrer, var en håndfuld eksperter også inviteret til konferencen for at tale. Blandt andet var der gode råd fra Steen Donner, der er direktør i Copenhagen Capacity, selskabet der var med til at starte biotek- og medicinbranchens svar på Silicon Valley, nemlig Medicon Valley.

- Først og fremmest øger det konkurrenceevnen internationalt at være i en klynge. En anden væsentlig ting er, at virksomheder inden for klynger, er meget mere innovative. I nye videnstunge økonomier, hvor det i høj grad handler om være på forkant med viden, der bliver det at kunne levere nye ting på markedet af utrolig stor betydning, sagde Steen Donner.

I alt deltog cirka 150 personer i konferencen i København, der kun er en af de første af flere konferencer om fremtidens landbrug i 2022. I efteråret 2009 munder det hele ud i en rapport, der gør rede for, hvordan Danmark når de ambitiøse målsætninger i 2022.

Læs også