Højt sukkerudbytte trods nematoder

Trods tidlig optagning kunne der høstes 11,5 tons sukker pr. hektar med Angus

Selv i nematodebefængte marker er det nu muligt at opnå store sukkerudbytter. Jørgen Bo Andersen, Torslunde, høstede 69 tons roer og 11,5 tons sukker pr. hektar, da allerede han i roekampagnens uge to tog roer op på en mark, hvor han normalt har en del problemer med nematoder.

- På baggrund af sortsresultaterne prøvede jeg i 2008 at dyrke den nye sort Angus, da den er nematode-tolerant og samtidig giver et stort udbytte. Den kunne indfri løfterne, konstaterer Jørgen Bo Andersen.

Problemet med nematoder øges, når roedyrkningen rykker tættere og tættere på fabrikkerne og koncentreres på færre marker. De hidtidige nematode-tolerante sorter har ikke kunnet levere udbytte på niveau med de traditionelle, men med Angus er den tendens måske vendt.

- Angus’ styrke er, at den hurtigt danner rodvækst i jorden og får en kraftig rodudvikling, som kan modstå angreb i nogen grad fra nematoder, forklarer Henrik W. Møller, salgschef hos Danisco Seed i Holeby, hvor den nye sort er udviklet. 

Højt udbytte trods tidlig optagning
Jørgen Bo Andersen dyrkede i 2008 sæsonen tre sorter: Stine, Julietta og Angus. Angus blev sået først – den 14. april, og han er godt tilfreds med, at den har leverede et godt udbytte trods den tidlige optagning.

- Samtidig har den en god top, og det har været en fordel i 2008, hvor der har været så meget ukrudt. Bladene dækker godt og får hurtigt lukket af for solen til ukrudtsplanterne, bemærker Jørgen Bo Andersen.

Salgschef Henrik W. Møller fortæller, at efter en række år, hvor firmaerne har forædlet efter at få mindst mulig topdannelse, ser vi udviklingen vende nu.

- Hvis roerne ikke har top nok, vil ukrudtstrykket stige, og da der er lagt en del restriktioner på at bekæmpe ukrudt, må forædlerne hjælpe dyrkerne på vej. Danisco Seeds næste nematode-tolerante sort, Jenny, går i samme retning. Og lige som Angus er den også tolerant over for rhizomania og ramularia.

Nematoder halverede udbytte
Jørgen Bo Andersen dyrker sammen med sin bror Lars Andersen cirka 140 ha sukkerroer. De sidste tre år har udbyttet ligget på 13,1 tons sukker pr. hektar i 2007, 11,7 i 2006 og 12,3 i 2005. Før de nematode-tolerante sorter kom, var udbyttet i nogle år nede på 6-7 tons i de nematode-befængte marker.

I den nu afviklede sæson dyrkede Jørgen Bo Andersen Julietta på de marker, hvor han ved, at der er et stort tryk af nematoder, og Angus på de marker, hvor han er mere i tvivl.

- Du skal afveje, om du vil dyrke Julietta og opnå et jævnt, men lavere udbytte i hele marken. Eller om du vil dyrke Angus og så opnå et højt udbytte med undtagelse af de pletter i marken, hvor der er rigtig mange nematoder.

- Min kombination har vist sig at være et fornuftigt valg med det nematodetryk, jeg har haft i 2008, siger Jørgen Bo Andersen, som vurderer nematodetrykket ud fra sit kendskab til markerne.

Jørgen Bo Andersen vælger sennep som efterafgrøde før sukkerroer på grund af plantens gode evne til at binde kvælstof og først frigive det, når roerne skal bruge det. Derudover har sennep en sanerende effekt på nematoder.

Roerne skal være sunde
Jørgen Bo Andersen vælger sorter på basis af forsøgsresultaterne. Som regel dyrker han tre-fire sorter for at sprede sig og for at tage højde for nematoderne. Mest tæller tons sukker pr. hektar, men det er også vigtigt, at det er sunde roer med tolerance over for ramularia, meldug og rust samt nematoder.

- Jeg dyrker gerne en sort i tre-fire år. Jeg skifter hurtigere og hurtigere, fordi der hele tiden kommer nye og bedre sorter. Jeg har ikke noget imod at prøve nye. Der er jo aldrig nogen sort, der falder helt igennem, når den er optaget på sortslisten. I denne sæson har Angus absolut været et positivt bekendtskab. Den har også en glat overflade, så jordvedhæng minimeres. 

Jørgen Bo Andersen har det traditionelle lollandske sædskifte med byg, hvede og roer. Han har 275 hektar og dyrker i et driftsfællesskab med broderen, Lars Andersen, i alt 640 hektar.

De 140 hektar roer tages op med brødrenes selvkørende Grimme. Det er en 6 rækkers optager med bælter, så den kan køre hele sæsonen. Samtidig er den skånsom over for roerne. I alt har de i denne kampagne taget cirka 700 hektar op. Omkring 80 procent leveres direkte fra mark til fabrik.

Læs også