Igangsætter-kandidaten

VICEFORMANDSKANDIDAT: Erik Poulsen, Ødum ved Hadsten, stiller op til næste måneds viceformandsvalg i Dansk Landbrug. Han er svineproducent, igangsætter og politisk erfaren.

Erik Poulsen er igangsætteren, der har mange visioner og mange jern i ilden. Nu stiller han op til den ledige post som viceformand i Dansk Landbrug.

Lige i øjeblikket arbejder han med projektet Første Grynt, hvor de tekniske løsninger på bedriftsniveau gerne skulle gøre staldanlægget med de 5000 søer selvforsynende med energi og sætte dyrevelfærd i højsædet.

- Et forsøgsprojekt må gerne eksperimentere, men så skal teknikken også komme til at fungere, så den bare fungerer for de næste, der tager den i anvendelse – også efter to år, understreger han.

Erik Poulsen mener, at forskning og åbenhed fremover skal sættes i højsædet i foreningsarbejdet, foruden det at skabe rammerne for fortsat landbrugsproduktion i Danmark.

- Vi skal blive meget bedre til at fortælle vore omgivelser hvilket kanon stykke arbejde, vi gør i landbruget, understreger han.

Forskning
Erik Poulsens kæphest er forskning.

- Forskning er forbandet vigtigt, så vi i danske landbrug kan blive ved med at have et forspring, understreger han gang på gang både i samtalen og i sit virke, hvor han selv kaster sig ud i mange eksperimenter.

Blandt andet omkring dyrkning og anvendelse af cikorierod.

- Landbruget skal hele tiden understøttes af forskningen. Vi skal have differentierede, spændende produkter, og det skal dokumenteres af forskning. Forskning skal endnu mere i spil, understreger han.

Rådgivning
Erik Poulsen har været med i opbygningen af rådgivningsselskabet LandboMidtØst, og han er formand for Århus-Hadsten Landboforening. Han ser den fremtidige rådgivning som adskilt fra det politiske system. Rådgivningen skal drives forretningsmæssigt.

- Det lokale politiske system skal opbygges i enheder, der er så store, at der er råd til at ansætte tre til fem medarbejdere betalt af kontingentkroner. Arbejdet skal vende langt mere mod Axelborg, end det gør i dag, hvor det lokale politiske arbejde i meget høj grad er vendt mod rådgivningen, siger Erik Poulsen, der også mener, at det politiske arbejde lokalt skal kunne matche kommunerne og være erhvervets lokale politiske talerør.

- Det arbejde skal gøres langt bedre, end det bliver gjort i dag, understreger han og tilføjer, at tiden også snart er inde til at tænke i en anderledes struktur i arbejdet på Axelborg.

- Det er vigtigt, vi hænger fuldstændigt sammen og kan tale med en tunge, og at alle for bordenden bliver valgt på samme delegeretmøde, mener Erik Poulsen.

Plads til mangfoldigheden
Lokalt skal der sammenarbejdes mere mellem de forskellige landbrugsorganisationer, mener Erik Poulsen, der også lægger meget vægt på, at der skal være plads til alle i landbruget, og det er vigtigt at slå på mangfoldigheden.

- Vi er ikke så fjernt fra hinanden. Vi skal kunne bære mangfoldigheden, siger han.

På hjemmebane
Erik Poulsens afsæt er landbruget tæt ved landsbyen Ødum. Her har han været selvstændig landmand siden 1986, da overtog familiegården på 13 hektar. Siden er det gået stærkt.

- Jeg har fulgt strukturudviklingen og de muligheder, der har været, siger han, der i dag dyrker 650 hektar og har 1700 søer fordelt på tre besætninger. 13.000 fedes op, og resten sælges som 30 kilos grise. Desuden har han kødkvæg; Angus og Hereford-krydsninger.

Erik Poulsens hustru Sis Poulsen er også involveret i bedriften. Det er hende, der står for hele medarbejdersiden. Der er 17 ansatte, hvoraf 7 er udlændinge. Så alene papirarbejdet omkring arbejds- og opholdstilladelser er stort.

Sis og Erik Poulsen arbejder i øjeblikket på et udvidet ejerskab, hvor to medarbejdere i løbet af et års tid skal med ind i bedriften.

Erik Poulsen selv har været engageret udenfor bedriften i mange år. Blandt andet i en periode i amtsrådet, hvor han var formand for udvalget for trafik og miljø. Den erfaring vil han trække meget på, hvis han bliver valgt til Dansk Landbrugs formandskab.

Læs også