Maskinstrategi kan målrette investeringslyst

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Når bedrifterne vokser, og når man køber en gård mere, står man også med en maskinpark mere. Det er årsagen til stigende interesse for maskinstrategi.

- Jeg sidder lige nu med en landmand, som indtil nu har haft pasningsaftale på 400 hektar og har et tomt maskinhus. Skal han selv købe maskiner eller skal han ikke? Det er spørgsmålet, siger Flemming Hedegaard, som er teknikrådgiver ved Byggeri og Teknik I/S i Herning.

- Vi har en tommelfingerregel om, at de samlede maskininvesteringer helst skal være under 8.000 kroner pr. hektar. Heraf må investeringer i mejetærsker højest udgøre 3.500 kroner pr. hektar høstet areal. Der skal virkelig prioriteres kraftigt, og tungen holdes meget lige i munden, for at holde hans budget under 3,2 millioner kroner, forklarer han.

Flemming Hedegaard oplyser, at der bliver flere og flere, som er interesserede i maskinstrategi. Årsagen er, at bedrifterne bliver større og større, og når man køber en gård mere med 100 eller 200 hektar, står man også med en maskinpark mere.

- Hvordan skal maskinparken så skrues sammen, og hvad skal byttes væk, lyder spørgsmålene fra teknikrådgiveren, der gerne udfordrer landmanden med argumenter for og imod forskellige løsninger.

Mens det er udbredt at have strategier for andre dele af bedriften, har mange ikke tidligere haft planer for maskinsiden.

- Jeg arbejder også med ejendommes fremtidige maskinstrategi uden, at der er udvidelser inde i billedet. Det fører sjældent til store besparelser, fordi alle vil have opgradueret hele tiden, siger Flemming Hedegaard, og tilføjer, at det kræver, at man har store arealer, for at der kan findes direkte besparelser.

- Men det er heller ikke »et must« at spare, tilføjer han.

- Målsætningen vil ofte være, at omkostningerne pr. hektar skal holdes i ro eller være lavere end det nuværende niveau. Og hvis landmandens målsætning er løst, så er opgaven lykkedes, fortsætter Flemming Hedegaard.

- Men vi har også eksempler på landmænd, der har for høje maskinudgifter, får lavet en strategi med langsom udskiftning. Det kan føre til besparelser på 1.000 kroner pr. hektar, fortæller han.

Flemming Hedegaard mener, at det er svært at give et realistisk og kvalificeret bud på hvor meget der kan spares ved at følge en given strategi i fem år, fordi folk hele tiden udvider bedriften ved jordkøb.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug tirsdag 6. maj.

Læs også