- Vi har de laveste omkostninger

(EFFEKTIVT LANDBRUG) NYTÅRSUDTALELSE: Lindhart B. Nielsen påpeger, at selv om svineproducenterne står i en presset situation, er der grund til at tro på fremtiden.

- Året 2007 resulterede i nærmest chokagtige høje kornpriser. Det medførte det ringeste bytteforhold mellem foder og svinekød nogensinde, og mange svineproducenter må trække ekstraordinært på kassekreditten. Selv om nerverne naturligt nok sidder uden på tøjet hos en del, gælder det om at bevare optimismen og se fremad, siger formanden for Dansk Svineproduktion Lindhardt B. Nielsen.

- De danske svineproducenter står med række stærke kort på hånden, og jeg har svært ved at se, hvem der kan matche os på den lange bane. Vi er en effektiv og velorganiseret branche, der har flere heste at spille på. Vores avlsdyr, vores smågrise, vores slagtesvin og vort svinekød er efterspurgt på grund af den høje kvalitet, og med den produktivitet og omkostningsjagt, de danske svineproducenter præsterer, kan vi også være med på prisen, fastslår Lindhart B. Nielsen.

Han påpeger, at Danmark sammen med Spanien er det land i Europa, der har de laveste omkostninger pr. produceret kg svinekød - og at det er ambitionen, at vi kommer alene i front i de kommende år.

Lindhart B. Nielsen glæder sig over, at så mange af de yngre producenter - og for den sags skyld også de ældre - lægger planer for nye stalde- og produktionssystemer. Store effektive enheder er fremtiden, og samtidig giver de nye stalde også et løft på både dyrevelfærds- og miljøområdet.

- I Dansk Svineproduktion arbejder vi intensivt med at mindske miljøbelastningen, og vi har med stor tilfredshed noteret os, at både kommuner og den nye miljøminister vil gøre en ende på den helt håbløse situation, hvor hundredvis af ansøgninger om miljøgodkendelser bliver syltet i mange måneder. Det er ganske enkelt uholdbart i et erhverv, hvor udvikling af bedrifterne er helt afgørende, siger Lindhart B. Nielsen.

Han ser også frem til, at loftet på de 500 dyreenheder på besætningsniveau bliver ophævet. Desuden påpeger han, at der også skal sættes fokus på fordele og ulemper ved at afbrænde fiberfraktionen efter separering af gyllen.

- I det hele taget skal vi have taget fat - både teknisk og politisk - på de blokeringer, der er, så svinesektoren kan udvikle sig på en både miljømæssig og økonomisk sund måde i fremtiden.

- Vi skal være i stand til at tænke 5-10 år frem i tiden – både vi svineproducenter og lovgiverne - så vi ikke hele tiden sidder i uvished og venteposition.

- Det er i al beskedenhed mit ønske til politikerne. Og fra Dansk Svineproduktions side vil vi i 2008 tydeliggøre behovene og visionerne i en høring og en redegørelse om »Fremtidens produktionssystemer«, slutter Lindhart B. Nielsen

Læs også