Læhegn skal plejes

(LANDBRUG FYN) Hvis ikke læhegn plejes rigtigt, kan anlægsudgiften være spildt. Det fortæller Skovdyrkerforeningen Fyn om ved en temadag næste fredag.

- Når et læhegn ikke er plejet, sker der som regel det, at bunden af læhegnet dør. Buskene går ud, og træerne, der oprindeligt er plantet som ammetræer, kommer til at dominere. Resultatet kan meget let være, at der de første to-fire meter fra jorden er hul lige igennem hegnet - og nul lævirkning.

- Endvidere er det buskene, der er med til at give farve og liv. Uden buske bliver hegnet meget monotont. Den lægivende virkning - og det kønne - er væk. Diversiteten forsvinder, træerne vil dominere, og vi får et kedeligt hegn. Men når skaden først er graverende, er det utroligt svært at rette hegnet op. Så er beplantningen død i bunden.

Det siger læplantningskonsulent, skovfoged Klaus Kristensen, Skovdyrkerforeningen Fyn. Anledningen er, at skovdyrkerforeningen næste fredag, den 19. januar fra kl. 14-17, afholder en temadag om pleje af læhegn. Tema-arrangementet finder sted ude i naturen et endnu ikke endeligt fastlagt sted på Vestfyn. Alle interesserede er velkomne, og det er gratis at deltage.

- Det er meget vigtigt, at vedligeholdelsen af et læhegn startes op på den rette måde - og i tide, understreger Klaus Kristensen. På temadagen vil vi især sætte fokus på den generelle hegnspleje, fra læhegnene er tre-fire år gamle og fremefter. Med andre ord fra det tidspunkt, entreprenøren - for eksempel skovdyrkerforeningen - har afleveret hegnet til ejeren, og denne derefter selv står for vedligeholdelsen.

- Der plantes mange tusinde planter de første år. Men, konstaterer læplantningskonsulenten, det er desværre kun promiller af læhegnene, der bliver passet rigtigt. De står stille og roligt og bliver ødelagt. Hvis man gør en indsats hvert år, tager det ingen tid. I modsat fald vil pengene, som det har kostet at etablere hegnet, ofte være spildt. For eksempel er det vigtigt at fjerne de store popler, der oprindelig blev plantet som ammetræer, inden de fortrænger buskene og de lavere træer - og dermed nedsætter hegnets lævirkning.

Klaus Kristensen peger i øvrigt på, at til dem, der ikke selv vil eller kan vedligeholde hegnet, kan skovdyrkerforeningen sende en skovarbejder ud, som laver arbejdet - eller lærer ejeren det ved at arbejde sammen med denne. Endvidere kan konsulenten komme ud at rådgive. Det hele til faste priser.

- På temadagen vil vi desuden gennemgå muligheder og forventninger til de fremtidige læplantningstilskud. Og vi vil også komme ind på mulighederne for tilskud til vildt- og naturplaner, oplyser han.

Tilmelding til temadagen kan ske på telefon 6262 4747 senest onsdag den 17. januar. Ved tilmeldingen får man oplyst det nøjagtige mødested, og man kan få tilsendt en kørselsbeskrivelse.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også