Arbejdstilsynet er dyre gæster

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Under ti procent af landbrug med ansatte har den lovpligtige arbejdspladsvurdering i orden. Det kan godt blive dyrt. Og farligt.

Indbetaler man som landmand kildeskat, skal man som hovedregel også have lavet en arbejdspladsvurdering (APV). Det er nemlig et lovkrav til alle virksomheder med ansatte. Og dem er der 9.000 af i landbruget, skønner arbejdsmiljøkonsulent Tormod Overby fra Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri og Teknik.

Han benyttede derfor Sikkerhedsbussens besøg nummer 500 – se tirsdagens Effektivt Landbrug – til at slå et slag for APV’erne.

Ifølge ham står det nemlig ikke alt for godt til:

- Under ti procent af de landbrug, vi besøger, har en APV. Og har de endelig en, er den som regel forældet, skønner han. For ikke nok med, at der skal kunne fremvises en APV, når Arbejdstilsynet kommer på besøg – og det gør de cirka hvert tredje år – den skal også revurderes senest hver tredje år, eller når der sker ændringer på bedriften.

Hans råd var derfor, at man sørgede for at få APV’en i orden. For er man først inde i påbudsmøllen hos Arbejdstilsynet, kan de hurtigt blive dyrt. Dels er Arbejdstilsynets mindste bødetakst 20.000 kroner, dels kan tilsynet udstede såkaldte rådgivningspåbud.

- Her rækker 20 konsulenttimer ikke langt, så jeg kan kun anbefale, at man får gjort tingene inden, lyder det tørt fra Tormod Overby.

- APV’en skal laves, og det bliver kontrolleret, at den er lavet. Så det bliver kun dyrere af, at man venter. Du sparer også ærgrelserne, hvis du har orden i sagerne. Ingen bryder sig om at blive kontrolleret, men ligger der en grundig og revideret APV i skuffen kan man sige »kom bare an,« uddyber han.

giver aldrig op

Fra konstateringen af en manglende eller forældet APV og til, at bødeblokken trækkes op af lommen, er der dog et stykke vej, understreger han. Arbejdstilsynets første skridt er som regel udstedelse af et påbud om at få bragt sagen i orden.

Hvilket man afgjort bør gøre, da Arbejdstilsynet så at sige aldrig giver op. Af samme grund anbefaler Tormod Overby også, at landmændene går seriøst til opgaven med at få lavet en APV, selv om der i princippet ikke er nogen formkrav til selve dokumentet.

- Har man ikke orden i papirerne, har man næppe orden i resten heller, er Arbejdstilsynets holdning, forklarer han.

En god APV skal som udgangspunkt omfatte en gennemgang af bedriften, som er rettet mod at forebygge både enkeltstående ulykker og uheld og uhensigtsmæssige langtidseffekter ved for eksempel støj. Konkrete løsninger og ansvarlige herfor samt en tidsplan, skal også fremgå af APV’en.

Med den arbejdsmiljørapport, som de specialuddannede konsulenter laver efter et besøg med Sikkerhedsbussen, har man et godt grundlag for APV’en, fremhæver Tormod Overby.

Læs også