Iltmangel igen i år hos vårbyggen

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Når jorden bliver for tæt omkring rodzonen skades vårbygplanterne varigt. - Det kan koste over halvdelen i udbytte, siger planteavlskonsulent.

Så er den gal igen. Gule striber og pletter i vårbygmarkerne.

- Det er simpelthen iltmangel omkring rødderne på vårbyggen. Jordstrukturen er blevet for tæt for planternes rodnet, og så ser vi, at planterne får gule blade og ikke rigtigt kan komme i gang, forklarer chefkonsulent på planteavlskontoret hos Kolding Herreds Landbrugsforening, Morten Knutsson.

- Desværre er der ikke noget at gøre ved det på nuværende tidspunkt. Jordskorpen er blevet for tætpakket, især på forlandet og typisk fra trafikken af tunge gyllevogne og andre køretøjer i marken. Men landmændene skal jo af med gyllen og så er det altså, at det kan ske.

På spørgsmålet om, hvorvidt de synlige skader medfører udbyttetab, er Morten Knutsson endnu optimist.

- Blot vi får afbalancerede vækstforhold og undgår ekstreme vejrforhold længere fremme i vækstsæsonen, behøver det ikke gå så galt. Men fra sidste år, hvor vi så det samme fænomen i endnu større omfang, ved vi, at det også kan gå rigtigt galt.

- Vi havde steder sidste år, hvor udbytterne i de skadede områder blev halveret og enkelte eksempler, hvor der kun blev høstet en tredjedel af det forventede. Det er dog mit indtryk, at problemerne var større sidste år, siger chefkonsulenten.

Mens der er tale om varige skader, der gælder den indeværende vækstsæson ud, er der heller ikke meget at gøre ved problemet til efteråret.

- Det er ikke noget man kan løse ved at grubbe i efteråret, for den type jordpakning, der her er tale om, optræder i jordstrukturen i kun få centimeters dybde og altså stadig i overfladen. Og så er fænomenet mest udbredt på lerjord, hvor det jo kan gå rigtigt galt, hvis vi får en tør periode, og jordoverfladen nærmest bager af og bliver hård og tæt.

Læs også