Tror på snarligt gennembrud for biobrændstof

(Effektivt Landbrug) OPTIMIST: Ved et møde på Statoil Olieraffinaderiet i Kalundborg udtrykte folketingsmedlem Christian Wedell-Neergaard tro på et snarligt gennembrud for produktion af biobrændstoffer.

Af Bøje Østerlund

Af Bøje Østerlund

- Man kan ikke ene mand skubbe med en elefant, forklarede formanden for Folketingets miljøudvalg, Christian Wedell-Neergaard (K) de fremmødte landmænd og landbrugsledere ved et møde på Statoils raffinaderianlæg torsdag.

- Men er der 90 mandater, der skubber, flytter elefanten sig så let som ingenting.

Elefanten i Christian Wedell-Neergaards billedrige sprog er det folketingsflertal, der skal til for at få lempet afgiften på miljøvenlige energiformer som biodiesel og bioethanol.

- Og her kan vi altså ikke finde alternativ finansiering i finansloven ved at beskære eksempelvis 200 millioner kroner på sygehuse, ældrepleje eller hvad man nu kunne forestille sig, siger folketingspolitikeren, der også har sæde i finansudvalget.

Fra salen blev det anført, at da de nuværende regeringspartier var i opposition, var deres syn på lignende forslag det diametralt modsatte.

- Jeg har kun været i Folketinget et år, så det kan jeg ikke svare for, sagde Christian Wedell-Neergaard, der i sin egenskab som godsejer selv er både svineproducent og planteavler og tillige energileverandør i form af halm.

- Men jeg tror, der er ved at ske noget. Men man skal være klar over, at der mange kræfter i det danske samfund, der vil betragte en afgiftsnedsættelse på biobrændsler som endnu en støtteordning til landbruget.

- Og jeg kan godt fortælle jer, at landbrugets stjerne i brede kredse ikke står højt på himlen, men i stedet befinder sig helt nede under horisonten, lød det mens Christian Wedell-Neergaard betonede, at landbruget ofte sammenlignes med industrien, som anerkendes for at have løst sine miljøproblemer i 70-erne og i 80-erne.

- Det politiske i denne her sag er jo, at oppositionen synes, det er meget sjovt at drille regeringen med det her. Og så er det min fornemmelse, at der både hos de Konservative og hos Venstre er en betydelig interesse for at komme i gang med egentlig produktion af ethanol og biodiesel, sagde Christian Wedell-Neergaard, der henviste til den velvilje, der i sin tid var årsag til det vindmølleeventyr, Danmark har oplevet.

To kroner i afgiftslettelse pr. liter biobrændstof svarer ifølge forskellige kilder til cirka 200 millioner kroner.

- Men det er altså vanskeligt at få en sådan sag igennem, selv om jeg er af den opfattelse, at der skal findes en løsning. Dels vil det være naturligt at tage biodiesel først med for eksempel en afgiftslettelse på 1,5 kroner pr. liter, fordi det er en helt kendt teknologi og dels skal det ske som en indfasning over mange år. Det er en stor udfordring og vi vil få flere rapsmarker igen, lød det.

- Jeg tror, der er ved at ske noget, og om 10 år vil landbruget have en betydelig rolle som energiproducent, forudser Christian Wedell-Neergaard.

- Vi står foran et gennembrud, og det er en enestående chance, vi her må tage, mener han.

På spørgsmålet om, hvorfor den megen velvilje og et tilsyneladende flertal for at støtte landbrugets muligheder for miljøvenlig produktion alligevel ikke nyder mere fremme i Folketinget, kunne Christian Wedell-Neergaard kun konkludere følgende:

- Årsagen er, at regeringen følger 2010-planen om afvikling af statsgælden og så de valgløfter, der er afgivet.

Læs også