Mælkeproducenter hårdest ramt af motorvejsprojekt

(LANDBRUG FYN) EKSPROPRIATION: De fleste er blevet behandlet godt økonomisk, men en del mælkeproducenter har fået »langt til arbejde«.

Byggeriet af motorvejen mellem Odense og Svendborg har påvirket mange landbrug. De fleste har fået en fair behandling af Ekspropriationskommissionen, vurderer agronom Carsten Hansen, Agrogården.

Men der er også bedrifter, hvor ejerne ikke er tilfredse med den behandling, de har fået.

- De steder, hvor vi har haft problemer, er i forbindelse med produktionsejendomme, primært kvægejendomme. Det skal ses i sammenhæng med grovfoderproduktionen, hvor landmændene gerne vil have grovfoderarealerne til at ligge så tæt på bygningerne som muligt, siger Carsten Hansen, som har været involveret i cirka 60 sager med relation til motorvejsprojektet.

På cirka 10 af de 60 ejendomme har der været store problemer.

- De fleste af dem, der har ønsket erstatningsjord, har fået det. Men nogle har fået lange omveje til arealerne, og selv om de har fået en eller anden erstatning for det, så ændrer det ikke på, at hverdagen bliver træls, siger Carsten Hansen, som tilføjer, at man stadig slås med en række uafsluttede sager med problemer.

Nogle har fået erstatningsjord, som består af små jordstykker med levende hegn, hvor det ikke er rationelt at dyrke grovfoder. Andre skal fremover krydse kommuneveje og køre et godt stykke på landevej, før de kan komme til deres arealer. I disse tilfælde står den økonomiske kompensation, der er givet, ikke mål med generne i virkelighedens verden, vurderer Carsten Hansen.

- Her har kommissionens holdning været: Du afgiver så og så mange arealer, og du får så og så mange arealer tilbage plus lidt mere - og så må du bare være glad. De glemmer bare, at gode arealer er erstattet med dårlige, hvor det dyrkbare areal reelt er mindre end det gamle areal.

- Det betyder, at ejerne også lider et værditab på den faste ejendom, som kan gøre det svært at finde næste generation til bedrifterne. Men det har der ikke været den store forståelse for i kommissionen, siger Carsten Hansen.

Generelt har forløbet dog været godt, understreger han. Ekspropriationskommissionen har i langt de fleste tilfælde været indstillet på at lytte til lodsejernes argumenter.

- De fleste lodsejere har været tilfredse med forløbet og den erstatning, de har fået. Ingen har fået en økonomisk bet ud af det. Nogle - det gælder især ældre landmænd, som alligevel stod og ville sælge deres ejendom - har ligefrem fået en »lottogevinst«, som de ikke kunne have fået, hvis de havde solgt til en anden landmand, siger Carsten Hansen og fortæller, at erstatningerne har ligget mellem 130.000 og 210.000 kroner pr. hektar.

Nogle lokaliteter bliver dog hårdt ramt af motorvejsprojektet.

- Det mest negative område er nok omkring Ringe, hvor man laver den nuværende firesporede vej om til motorvej. Det ødelægger fuldstændig infrastrukturen for alle de landmænd, der dyrker jord nord og syd for Ringe. Fra at kunne benytte den tidligere vej til store transporter, så skal man nu ind igennem Ringe by og køre ad nogle meget små og kringlede veje.

- Det betyder, at landmændene får svært ved at flytte rundt med de store maskiner, man har i dag. Det må også være utilfredsstillende for Ringes borgere, som fremover skal til at have store mejetærskere og gyllevogne ind igennem byen. Det er ikke særlig smart. Politikerne vidste det godt, men har vendt det blinde øje til og ladet som ingenting, siger Carsten Hansen.

TEKST: EBBE MORTENSEN

Læs også