Nye miljøkrav kan spænde ben for svineproducenterne

(LANDBRUG FYN) Skrappere miljøkrav vil få svineproduktionen på Fyn til at falde, forudser chefkonsulent Morten Thomsen.

Nye miljøkrav kan stikke en kæp i hjulet på fynsk svineproduktion.

Det mener chefkonsulent Morten Thomsen, som på Agrogårdens svineårsmøde gjorde det klart, at amtet kan gøre livet surt for svineproducenterne, hvis politikerne vedtager nye miljøstramninger, som der er lagt op til fra både venstre og højre side i amtsrådet.

- Hvis det oplæg, der er lavet fra amtets side, bliver vedtaget, så ser jeg det som en meget stor hindring for jeres fremtidige muligheder for produktion på Fyn, sagde chefkonsulenten til de over 100 svineproducenter, som var mødt op i tirsdags i Ringe.

- Jeg tror ikke udspillets konsekvenser er gået helt op for politikerne endnu. Jeg forventer, at den hidtidige stigning i den fynske svineproduktion på omkring en halv til en hel procent årligt hurtigt vil blive afløst af et fald på to til fire procent årligt.

- Strukturudviklingen betyder jo, at mange ejendomme indstiller produktionen, og hvis udvidelsesmuligheder for andre ejendomme vanskeliggøres i den grad, det er lagt op til, ja så vil produktionen falde. Måske er det også det, der er den mere eller mindre skjulte politiske dagsorden, sagde Morten Thomsen, som understregede, at landboforeningerne fortsat vil forfølge sagen politisk.

Også amtets sagsbehandlingstider, der ifølge chefkonsulenten typisk ligger på fem til otte måneder, er fortsat en torn i øjet på svineproducenter, der vil udvikle og tilpasse deres bedrifter til fremtiden.

Svineproducenterne må også regne med, at amtets afgørelser stort set altid bliver anket af Danmarks Naturfredningsforening. Det betyder, at sagsbehandlingstiden næsten bliver fordoblet.

Det finder Morten Thomsen urimeligt.

- Det støder min opfattelse af demokrati og rimelig administration, at en forening på denne måde spænder ben for et erhvervs bestræbelser på at udvikle sig inden for lovens rammer, Når Fyns Amt giver en tilladelse, så har sagen været vendt, drejet, vurderet og tilpasset, og i mange tilfælde er markplanen også pålagt restriktioner. Så kan det ikke passe, at man skal påklage 90-95 procent af afgørelserne, sagde konsulenten.

Han opfordrede derfor svineproducenterne til at melde sig ind i DN for indefra at prøve at forklare, hvorfor udvidelser og ændringer af produktionen er nødvendige, og for at påvirke beslutningerne om, hvor mange sager der skal påklages til Naturklagenævnet.

- Det skal ikke opfattes som et forsøg på »fjendtlig overtagelse«, men et forsøg på at påvirke foreningen med en række rimelige synspunkter med de midler, som vi råder over. Jeg tror faktisk, man kan påvirke DN på denne måde ved at tage en diskussion internt i foreningen, sagde Morten Thomsen, der sluttede med en kommentar til den beregnede notering for 2005 på ni kroner.

- Det er en notering, der betyder, at skoene skal kridtes, og at effektiviteten skal være i top. Det er nødvendigt, for at der er penge i svineproduktion, sagde han.

Læs også