Naturligt samarbejde ved Årøsund

(LANDBRUG SYD) Landmænd lægger uden beregning jord til en trampesti de næste 20 år.

De lokale initiativtagere, repræsentanter fra friluftsrådet, Haderslev Kommune og Årøsund bynævn samt nogle inviterede børn var i sidste uge samlet for at indvie to nye sammenhængende trampestier ved Årøsund. De 3,5 og 5 km lange stier som fører forbi lystbådehavnen og to campingpladser har også et par etaper som går over nogle lokale landmænds jorder.

- Vi fik ideen for fem år siden, siger landmand Preben Snedker, Råde, og fortæller: - Det skete jævnligt, at der kom turister gående som spurgte om vej til lystbådehavnen - nogle gange efter, de havde været en tur igennem et sprøjtespor i min kornmark. Ikke at det var noget stort problem, men vi synes nu det er bedre, at der findes en afmærket sti som alle kan benytte – også dårligt gående og folk med en barnevogn.

Derfor gik han sammen med nabolandmændene Erling Sparre og Alfred Mortensen og foreslog kommunen, at der blev skabt en afmærket rute som så vidt muligt benyttede de eksisterende veje. Til gengæld ville lodsejerne lægge jord til de steder, der manglede for at få et sammenhængende system.

- Det er alle tiders, at landmændene har taget dette initiativ. I det hele taget har landbrugets holdning til den slags projekter ændret sig til det positive over hele amtet i løbet af de sidste fem år, fortæller Martin Martinsen fra det lokale Friluftsråd, der håber, at den nye trampesti ved Årøsund kan blive første etape på et samlet stisystem langs fjorden hele vejen ind til Haderslev by.

Projektet har dog krævet en investering. Lige bag kysten ligger Barsmose, som det var nødvendigt at føre stien igennem. Det er sket ved at anlægge en lav gangbro cirka 200 meter nord for roklubben. Broen er lavet af kraftige egeplanker som flyder oven på vandet. Oprindeligt var det tanken, at broen skulle runde gennem mosen, men det viste sig desværre at blive for dyrt og derfor har kommunen valgt at føre broen lige over, hvor mosen er smallest. Alligevel er projektet løbet op i 125.000 kroner, hvoraf broen udgør langt den største udgift, foruden de timer som naturplejerne har brugt på projektet. Til gengæld kan publikum opleve mosen, et sivområde, en elmelund og især om morgenen det rige lokale fugleliv.

Læs også