Kommunerne går på grisejagt

(LANDBRUG FYN) Myndighederne skruer nu kontrol-bissen på overfor landmænd, som producerer for mange svin. Det er i orden, siger de fynske landboforeningsformænd.

Mere kontrol.

Det er virkningen af de ulovlige grise, som tilsyneladende er blevet produceret i tusindtal i staldene hos enkelte landmænd, som ikke har holdt produktionen inden for den kommunale godkendelse, de har fået på deres bedrift.

I mandags blev miljøminister Hans Chr. Schmidt og kommunerne enige om at skærpe tilsynet med svinebedrifterne for at gøre noget ved problemet med overproduktion. Og selv om landbruget normalt ikke hilser nye kontrolforanstaltninger velkommen, er tiltaget i orden, mener formændene for LandboFyn og Agrogården.

- Det har jeg ikke noget imod. Når man har fået en tilladelse, så skal den naturligvis overholdes. Sådan er det. Men vi kan da undre os over, at myndighederne ikke allerede har sammenholdt nogen af de mange registreringer, de har over vores produktion, siger Kurt Nissen, Agrogården.

Fra Torben Bang, LandboFyn, lyder samme toner.

- Kontrollen er i orden. Den kan også være med til at sikre, at man ikke kan pege fingre af vores produktion. Men jeg håber da, at det kun er nogle enkelte, der har problemer med en stor overproduktion, siger Torben Bang.

Den kommende kontrol indebærer, at kommunerne inden 1. juli skal have gennemgået de offentlige registre over de cirka 600 svinebrug, som er godkendelsespligtige. Inden året er gået, skal kommunerne desuden have besøgt alle ejendommene fysisk.

Ud over det ekstraordinære tilsyn med de 600 største producenter, så skal kommunerne også gennemføre stikprøver på 300 af de omkring 35.000 mindre svinebrug for at tjekke, om der også produceres for mange grise på nogen af disse bedrifter.

- Specielt de store svinebrug har været i mediernes søgelys. Nu skal vi have vished for problemets omfang. Men vi kan ikke udelukke, at der også er problemer på de mindre ejendomme. Derfor laver vi også en forstærket indsats overfor de mindre ejendomme, siger miljøminister Hans Chr. Schmidt.

- Indsatsen betyder, at man ikke er fredet, blot fordi man netop har haft tilsyn. Der er afsat ressourcer til ekstra besøg, hvis kommunen har mistanke om uregelmæssigheder, tilføjer miljøministeren, som har givet kommunerne 1,2 millioner kroner til at løse opgaven i 2004.

Hvor stort problemet med overproduktion er på Fyn, foreligger der endnu ingen tal for. Men ifølge chefkonsulent Morten Thomsen, Agrogården, er der landmænd, som har øget produktionen indenfor de sidste to-tre år, uden at de har fået rettet deres godkendelse til.

- Problemet er ikke, at de ikke har haft udspredningsarealerne i orden. Men der er rendt flere grise gennem staldene, end der er registreret hos kommunerne. Og det er vi i fuld gang med at få rettet til, siger Morten Thomsen.

Han peger samtidig på, at en ejendom i nogle år godt kan have kørt med en lavere produktion end den tilladte, og så i et år, hvor alting har flasket sig, måske kommer til at producere 10-15 dyreenheder mere, end der er godkendelse til.

- Men i den oppiskede mediestemning får man ikke goodwill for to år, hvor man ikke har udnyttet produktionstilladelsen fuldt ud, siger Morten Thomsen, som forventer, at myndighederne vil se mere nuanceret på tingene og anlægger nogle rimelighedsbetragtninger, når de kommer ud og kontrollerer bedrifterne.

Læs også