Skånsom afgrødebehandling med rotortærsker

(Effektivt Landbrug) New Hollands CR980 rotortærsker giver en renere færdigvare i både græsfrø og korn, siger en bruger efter det første års erfaringer. Halmen slås også mindre i stykker, så den er nemmere at samle op og presse.

En 30 fods New Holland CR980 rotortærsker skal fremover være alene om at høste cirka 700 hektar med blandt andet vinterhvede, vinterraps, vårbyg og frøgræs på Engestofte & Søholt godser ved Maribo. Driftsleder Juel-Jensen tvivler ikke på, at rotortærskeren har rigelig kapacitet til opgaven efter at have oplevet dens kunnen sidste år i stort set samme afgrøder.

- Tærskesystemet med de to store, langsgående tærskerotorer i CR980’eren er helt unikt. CR rotortærskeren er helt sikkert fremtidens maskine på grund af det store, kapacitetsmæssige potentiale, der er langt større end for de kombinerede cylinder/rotormaskiner, siger Juel-Jensen.

- Afgrøden føres igennem et helt lukket system, hvor den får en skånsom behandling på grund af rotorernes lave periferihastighed og en betydeligt større afstand mellem rotorer og bro. Materialet nærmest drejes og trækkes igennem tærskeværket på en måde, så det i høj grad er afgrøde mod afgrøde og ikke afgrøde mod metal i forbindelse med udtærskningen. Centrifugalkraften spiller en central rolle for udskillelsen, forklarer driftslederen.

Han fortæller, at den skånsomme behandling af afgrøderne navnlig for græsfrøets vedkommende har resulteret i en 5-7 procent højere spireevne sammenlignet med frø, der er tærsket med de kombinerede cylinder/rotormaskiner. Også græsfrøets renhed er bedre med kun 5-7 procent frarensning mod typisk 10-15 procent.

Også maltbyggen kvitterer for den skånsomme behandling og har vist en højere spireevne.

CR-mejetærskerens skånsomme behandling af afgrøderne kommer også tydeligt til udtryk ved, at halmen slås meget lidt i stykker. Eksempelvis passerer mange hvedestrå hele igennem maskinen. Hvis halmen skal presses, har dette den klare fordel, at den er lettere at få tør på marken og efterfølgende også lettere at samle op og presse.

- Dette, at halmen slås mindre i stykker, betyder i korn en reduceret belastning af soldene. Og i græsfrø betyder de mindre knuste strå en renere frøvare. Returmaterialet transporteres i begge sider med snegle og afleveres inde på soldene. Det betyder, at der ikke er returmateriale i halmen og dermed mindre spild via halmen. Desuden kan der køres med en større luftmængde på soldene, hvilket også bidrager til den renere færdigvare - både i græsfrø og korn, forklarer Juel-Jensen.

Han har også ros til CR980’eren på det rent tekniske område: - Variatorskiverne kører med samme omdrejningstal ved halv rotorhastighed via en 2-trins gearkasse. Det betyder først og fremmest, at der kan overføres maksimal motoreffekt, selv om der køres med et lavt omdrejningstal på rotorerne. Og stenfældesystemet synes jeg er fantastisk. Det giver stor driftssikkerhed, at stenene automatisk droppes ned på marken gennem en lem i skærebordet.

Den store mejetærsker er leveret med 4-hjulstræk. Dette udstyr har naturligvis sin særlige berettigelse i kuperet terræn. Men også på de flade marker ved Engestofte & Søholt godser har 4-hjulstrækket sin berettigelse. Marktrykket mindskes nemlig lidt, når der trækkes på alle fire hjul og der ikke er nogen rulningsmodstand, der skal overvindes fra en passiv aksel. Resultatet er mindre traktose.

- CR980’eren har færre aksler i tærskeenheden på grund af den forholdsvis enkle konstruktion med to langsgående rotorer. Det giver en formindsket risiko for driftsstop samt kortere klargøringstid, siger Juel-Jensen.

Han føjer til, at da CR-rotortærskeren er en temmelig avanceret maskine, er det en nødvendighed, at maskinførere, der skal køre med den, først gennemgår et brugerkursus.

De første CR-maskiner, der blev leveret herhjemme, havde problemer med halmen, når denne ikke skulle snittes og derfor føres udenom snitteren. Det har nødvendiggjort en ombygning af de pågældende maskiner.

- Vi var gjort bekendt med problemet, inden vi fik maskinen leveret sidste år, men oplevede ikke problemet selv, da vi stort set snittede al halmen, fortæller Juel-Jensen.

Maskinparken på Engestofte & Søholt godser samt Ulriksdal gods, alle ved Maribo, der har været drevet sammen i en årrække, er blevet kraftigt rationaliseret efter et ejerskifte i slutningen af 2003.

Godsejer Frederik Lüttichau overtog de tre godser efter først at have afhændet godset Rohden ved Vejle og Søbækgård ved Fredensborg. De tre lollandske godser omfatter tilsammen 2.680 hektar, heraf 1.200 hektar skov, 700 hektar sø samt 780 hektar markbrug.

Den næsten nye maskinpark fra Rohden, herunder New Holland CR980 rotortærskeren, der har kørt en enkelt sæson og er omtalt på denne side, blev bragt med til Lolland. Her blev hele den hidtidige maskinpark, i alt 156 enheder, bortsolgt på auktion den 15. december. Op til årsskiftet blev der suppleret med flere nyinvesteringer, hvorefter den samlede maskinpark til at drive de tre godser nu består af kun 16 enheder.

Læs også