Forliget stiller EU dårligt i WTO

(Effektivt Landbrug) Kritikken af forliget om EU’s landbrugspolitik fyldte meget i Martin Merrilds åbningstale ved Landsskuet i sidste uge.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Mariann Fischer Boel skulle torsdag i sidste uge have talt ved den officielle åbning af Landsskuet. Hun blev forhindret af natlige forhandlinger i Luxemburg om en Landbrugsreform. Aftalen faldt på plads klokken syv om morgenen og nyheden nåede hurtigt Landskuepladsen.

Formand for bestyrelsen for Landsskuet, gårdejer Martin Merrild rettede i sin åbningstale en hård kritik mod aftalen.

- I forhold til de danske ønsker er aftalen utilfredsstillende, ikke på grund af økonomiske tab, men fordi den nye ordning øger bureaukratiet og vil give store forskelle mellem de enkelte landes ordninger - altså risiko for konkurrenceforvridning, sagde Martin Merrild.

Han understregede desuden dansk landbrugs ønsker til den fælles landbrugspolitik:

- Vi ønsker landbrugsordningerne ændret i retning af mere markedsøkonomi og mindre tilskud. Vi mener, at en fair WTO aftale vil give øget vækst og velstand i verden. Vi forventer, at EU sikrer, at de tilpasninger, der laves af den fælles landbrugspolitik ikke stiller os ringere i de videre WTO forhandlinger. Vi ved fra tidligere forhandlinger, at amerikanerne er både gode købmænd og gode forhandlere.

Martin Merrild, der også er formand for Ringkøbing Amts Landboforeninger, konkluderede dernæst, at den fælles landbrugspolitik nu bliver afløst af nogle langt værre nationale ordninger.

- Det værste ved aftalen i Luxemburg er, at der ikke er opnået enighed om væsentlige ændringer af landbrugsordningerne, og at nogle lande dernæst laver nationale støtteordninger. Vi har nemlig ikke gode erfaringer med nationale støtteordninger. I Danmark har det kun betydet flere særbyrder og ikke tilskud. Alt i alt en skuffelse for danske landmænd. Den fælles landbrugspolitik er voldsomt svækket.

I et interview efter sin åbningstale betegnede Martin Merrild overfor Effektivt Landbrug aftalen i EU som skræmmende og kaldte resultatet tragisk.

- Vi kommer til at betale en høj pris for forliget. Det havde været bedre at lade forhandlingerne bryde sammen. Der er ikke tale om en reform. En begrænset afkobling løser ikke problemet i forhold til WTO og det er håbløst med kommende forhandlinger i WTO. Nu får landene hver sin politik, og så står vi dårligt i forhold til de andre medlemmer af WTO, forudser Martin Merrild, der desuden frygter, at det bliver svært at forklare skatteborgerne, at de skal betale til reformen.

Han nævner konkret den delvise afkobling på markbruget, og frygter, at der bliver to sæt systemer i hvert land, der tilmed ikke er ens fra land til land.

- Vi skal nok følge reglerne, men nogle lande vil have en interesse i at forsinke ikrafttrædelsen, så ændringerne først bliver fra 2005 i nogle lande, fordi de vil hævde, at de ikke kan nå at få tingene på plads til tiden, frygter Martin Merrild.

Læs også