Væk med det administrative bøvl

Det skal være lettere at være landmand, siger fødevareminister Mariann Fischer Boel, der går ind for forenklinger i forholdet mellem landbrug og myndigheder.

- Det skal være lettere at være landmand. Erhvervets vilkår skal lettes, og i den forbindelse er vi netop nu i Fødevareministeriet ved at udarbejde en handlingsplan med 23 forskellige effekter. Og det er kun en begyndelse. Vi er åbne for ideer til forenklinger, sagde fødevareminister Mariann Fischer Boel (V), da hun i torsdags var vært for ministerens årlige efterårsmøde med den danske landbrugspresse.

- Der har været rejst megen kritik fra landbrugets side af alt det administrative bøvl, som erhvervet føler at få trukket ned over hovedet. Der vil altid i et system, som administrerer de forskellige EU-støtteordninger, være behov for udveksling af data. Men, understregede ministeren, vi har taget fat på området.

- Vi vil ligeledes søge at forenkle kontrollen hos de enkelte landmænd. I dag oplever mange at få besøg af både Plantedirektoratet og Fødevaredirektoratet. Tanken er, at man så vidt muligt skal prøve at udnytte ressourcerne bedre. Det er urimeligt, at der kommer to, hvis én kunne klare begge opgaver, siger Mariann Fischer Boel, der kender problemerne fra sin egen fynske landbrugsbedrift.

- Oplægget til en reform af EU’s fiskeripolitik kom en måned senere end forventet. Og da reformen gerne skulle være på plads inden nytår, betyder det, at vi er presset tidsmæssigt – også fordi Europaparlamentet også er høringsberettiget, anfører Mariann Fischer Boel.

- Jeg har en ambition om, at vi skulle kunne behandle reformen i ministerrådsmødet i slutningen af november – eller allersenest i begyndelsen af december. Og jeg er glad for, at der er opbakning til, at vi skal have reformen på plads i den danske formandsperiode.

- Med hensyn til midtvejsevalueringen kom anden runde på plads på rådsmødet forleden. Det er planen, at landbrugskommissær Fischler skal komme med de endelige forslag i decembermødet. Så bliver det op til det næste formandskab at se, hvor langt de kan komme med det. Det kan ikke lade sig gøre at blive færdig med det inden nytår. Men vi har sat skub i debatten.

- Ikke alle lande er lige fokuseret på vigtigheden af for eksempel salmonellabekæmpelse, siger ministeren diplomatisk. Jeg har dog en forhåbning om, at forslaget på dette område, som bevæger sig i den rigtige retning, kan gøres færdigt i november.

- Forbrugerkommissær David Byrne har fremlagt beregninger, der viser, at 160.000 mennesker bliver syge af salmonella hvert år – og mange overlever ikke. Derfor har zoonose-forslaget først og fremmest optaget os.

- Endvidere håber jeg, at kommissionens forslag vedrørende transport af slagtedyr kommer under det danske formandskab, siger Mariann Fischer Boel.

- Der er stadig ønsker fra nogle af ansøgerlandene om at få en bedre ordning end de foreslåede 25 procent landbrugsstøtte, konstaterer fødevareministeren. Ligeledes er der utilfredshed – blandt andet fra Polen – med beregningen af mælkekvoten.

- Polen har på nogle områder nogle relativt urealistiske ønsker. men vedrørende mælken er det klart en dårlig referenceperiode, man er gået ud fra.

Ministeren erkender desuden, at dels den irske folkeafstemning (som er overstået, når disse linier læses) samt den spegede situation omkring den hollandske regering er med til at øge usikkerheden om, hvorvidt udvidelsen kan nå at blive vedtaget inden nytår.

Læs også