Landbruget vil ikke være gidsel i dyrlægestrid

Gennem de seneste uger er landbruget kommet i fokus i forbindelse med medicinforbruget i husdyrproduktionen. Baggrunden er en konkret sag fra Sydsjælland, hvor en landmand har brugt ulovlig medicin til sin svineproduktion.

Efterfølgende er sagen viderebearbejdet i medierne, senest den 13. december i Berlingske Tidende under overskriften: "Skandale i landbruget vokser". Her angriber dyrlæge Niels Jessen, medlem af Dyrlægeforeningens hovedbestyrelse, dels landmænd dels dyrlægerne i LVK for "systematiske ulovligheder".

Formanden i landbrugets veterinærudvalg, Gert Karkov, ønsker ikke at blive part i dyrlægernes interne diskussion. Men han lægger ikke skjul på sin skarpe afstandtagen fra både landmænd og dyrlæger, der måtte operere på den forkerte side af lovgivningen.

- Landbrugets organisationer har allerede taget afstand fra den slags, og jeg gentager det gerne, siger han. –Som erhverv kan vi ikke acceptere, at ting fejes ind under gulvtæppet. Derfor hilser vi også fødevareministerens udvalgsarbejde velkomment.

Formanden understreger samtidig, at det også handler om, at hver især, landmand som dyrlæge, erkender sit ansvar. Han kræver, at lovovertrædelser honoreres med prompte og konsekvente sanktioner overfor den enkelte - fremfor fælles kollektiv straf rettet mod hele erhvervet. Veterinærmyndighederne bør sikre, at kun de dyrlæger, der overholder lovgivningen, fastholder deres ret til at praktisere.

De årlige stikprøvekontroller foretaget af Fødevaredirektoratet viser, at dansk landbrug har et af verdens laveste forekomst af medicinrester i det kød, der forarbejdes på slagterierne. Det vil sige, at forbrugerne ikke har nogen grund til at frygte for råvarernes kvalitet og sikkerhed. Desuden har dansk landbrug set i EU-sammenhæng det laveste medicinforbrug i forhold til husdyrproduktionens størrelse.

Læs også