Danish Crown: Flere slagterier er i farezonen

Bestyrelsen i Danish Crown vil indlede forhandlinger med medarbejderne på afdelingerne i Skærbæk og på Bornholm

Danish Crown har torsdag meldt ud, at bestyrelsen har givet grønt lys for lukninger af to afdelinger i Faaborg.

Men lukningerne på Fyn er ikke det eneste, Danish Crowns bestyrelsen torsdag formiddag er blevet enige om. En ny strukturplan betyder nemlig også, at der indledes forhandlinger med medarbejderne og andre interessenter på slagterierne i Skærbæk og Rønne om ”en mere bæredygtig omkostningsstruktur”.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at slagteriet på Bornholm har været i kikkerten længe, fordi det ganske enkelt koster væsentligt mere pr. kilo kød, vi producerer på øen, siger CEO for DC Pork Jesper Friis i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Men vi er også meget opmærksomme på både de lokale arbejdspladser og den kortest mulige transport af slagtedyrene. Derfor vil vi sammen med medarbejderne og politikerne se på, om vi kan finde andre løsninger, der gør produktionen på Bornholm økonomisk bæredygtig. På den måde håber vi at kunne bevare slagteriet og arbejdspladserne. 

Den samme udfordring gør sig ifølge Danish Crown gældende, når det handler om soslagtninger i Danmark. I dag slagter Danish Crown søer på slagteriet i Sæby – hvor søerne udgør en mindre del af produktionen – og i Skærbæk, som er et rent soslagteri. 

- Vi skal naturligvis kunne tage imod andelshavernes søer, når de skal slagtes. Men især i Skærbæk er det omkostningstungt og ikke konkurrencedygtigt, og det skal vi se på med strategisk sigte. Enten skal vi minimere aktiviteterne, eller også skal produktionen gennemføres smartere og billigere, lyder det fra Jesper Friis. 

Strukturplanen indebærer også det, som Danish Crown kalder ”en tilpasning af kapaciteten på de danske svineslagterier i koncernen”. 

- Vi har i dag kapacitet til at slagte flere svin, end der leveres til slagterierne, og det er ikke holdbart, konstaterer Jesper Friis. 

Tilpasning berører hundredevis af medarbejdere

Denne tilpasningen vil berøre omkring 350 medarbejdere fordelt på flere produktionsanlæg. 

- Derfor er det her et ønske om en oprigtig dialog om, hvordan vi kan strukturere produktionen, så færrest muligt mister deres arbejde. Der er en række forskellige løsninger på anlæggene, og det skal vi i løbet af de næste uger drøfte med medarbejderne, forklarer Jesper Friis.

Han understreger, at behovet for en mindre slagtekapacitet er tilstede allerede fra februar i år. ;

Læs også