Nordjyder føler sig bondefanget

Hos LandboNord mener man ikke, den enkelte landmand får tilstrækkelig information fra Nordjyllands Amt, når der foretages SFL-områdeudpegninger. Kritikken afvises af amtets planchef, der mener, amtet kører tingene helt efter bogen.

Så markant er kritikken fra LandboNord over Nordjyllands Amts igangværende områdeudpegning af Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder).

Landboforeningens hovedkritik går på, at den enkelte landmand ganske enkelt ikke får tilstrækkelig information fra amtet, når der foretages områdeudpegninger.

- Det skal der laves om på, tordner bestyrelsen i LandboNord, som har rettet henvendelse til amtet for at få udsat høringsfristen, der er berammet til den 23. november.

- Det er ikke nok, at der er lagt informationer ud på amtets hjemmeside. Det her er af så afgørende karakter, at der skal informationer ud direkte til hver enkelt lodsejer, siger LandboNord-direktør Henning Krabbe til Effektivt Landbrug.

Han kritiserer samtidig, at den nye områdeudpegning er indtegnet på store farvestrålende kort, der giver forvaltningen det store overblik, mens lodsejerne ikke informeres.

- Vi kører det her helt efter bogen med to offentlighedsfaser. Vi skjuler intet. Tingene er tilgængelige på vores hjemmeside, og udpegningerne kommer også i Stiftstidende, sådan som de skal. Jeg forstår slet ikke LandboNord’s kritik af informationsniveauet, siger Jes Vestergaard, og tilføjer, at en direkte information ud til hver enkelt lodsejer vil være en meget ressourcekrævende opgave.

Hos LandboNord holder man dog fast i sin kritik af amtets praksis. Direktør Henning Krabbe mener samtidig, at man kan frygte, at de berørte lodsejere og deres ejendomme går en usikker fremtid i møde.

I det nordjyske område omfatter områdeudpegningen således store arealer, der i dag er præget af intensiv landbrugsproduktion, og det medfører ifølge Henning Krabbe stor usikkerhed om, hvad det betyder for fremtidens produktion på de berørte ejendomme.

Samme holdning har LandboNord’s formand, Lars Møller:

- Vi oplever hele tiden, at der er meget politik i amtets sagsbehandling af landbrugets forhold. Og amtet fortæller selv, at man har registreret mange oplysninger om ejendomme i det åbne land, og at der er tale om registreringer, som indebærer en indskrænkning af den råderet, ejeren har over sin ejendom, påpeger han.

- Man kan altid frygte en masse, når der slås streger på et kort, hvis det er det, man vil. Men lodsejerne har ikke noget at frygte. De bliver ikke bondefanget, og der er altså ikke tale om en glidebane.

- Folk kan i øvrigt bare sige nej, hvis de ikke vil være med, påpeger Jes Vestergaard.

Knap 200.000 hektar er udpeget til SFL-områder i landsdelen. Det svarer til 170.000 hektar landbrugsareal, og er en udvidelse på 115.000 hektar.

SFL-områderne omfatter store arealer, der i dag er præget af intensiv landbrugsproduktion.

Læs også