Farvel til et spændende arbejdsliv

Svinebrugskonsulent Gunnar Lihn har valgt at gå på efterløn den 1. august efter 35 spændende og begivenhedsrige arbejdsår.

- Der vil selvfølgelig blive ved med at ske fremskridt. Det bliver spændende at se, hvordan svineproduktionen kan udvikle sig i samarbejde med det omgivende samfund - ikke mindst på områder som miljø, dyreetik og forholdet til omgivelserne. Det vil blive en af de helt store udfordringer.

Det forudser Gunnar Lihn, Vokshatten 10, Tornbjerg, Odense SØ, som pr. 1. august fratræder stillingen som svinebrugskonsulent i Landbrugsrådgivningen NordVestfyn for at gå på efterløn.

- Udviklingen vil ikke komme til at stå stille, fortsætter Gunnar Lihn. Svineproducenterne og landbruget i det hele taget har været gode til at tilpasse sig de skiftende krav. Og jeg kan ikke forestille mig, at Danmark og den danske befolkning vil undvære de fordele, der er ved at være et svineproducerende land.

- Jeg er optimistisk på svineproducenternes vegne. Jeg tror og håber, at de vil kunne blive ved at udvikle erhvervet og klare de vanskeligheder og udfordringer, de måtte støde på.

- I 1972 skete der en omorganisering, så al svinerådgivning på Fyn blev samlet på Svineavlskontoret, og udover avlen kom også produktionsrådgivningen på, fortæller Gunnar Lihn. Inden da - i 1968 - startedes Fyns Smågrisesalg, som administreredes fra Svineavlskontoret. I 1972 startede også E-kontrollen, og Fyns to første svineinseminører blev ansat.

- Det har været 35 enormt spændende og begivenhedsrige år, understreger Gunnar Lihn. I 1966 gik søerne løse og på halm - og med de nye regler, som fra 2006 forbyder bundne søer og fra 2014 forbyder bokse, kan man godt sige, at udviklingen går i ring.

- I starten handlede det udelukkende om Dansk Landrace. Omkring 1970 begyndte man at krydse med Yorkshire, og senere om de to kulørte racer, Duroc og Hampshire, med ind i billedet. Det gav et ordentligt løft i produktionsniveauet. Samtidig fandt man ud af, at grisene kunne fravænnes tidligere. Klimastaldene - ofte i to-tre etager - holdt deres indtog, og man indførte alt ind/alt ud-princippet.

- Også på det sundhedsmæssige område skete der store ting. Fyn var en overgang forsøgsområde for sundhedsrådgivning, og de første SPF-besætninger startede op.

- Fodringsmæssigt er der ligeledes sket en stor udvikling. I 1966 talte man om 3,5 FEs pr. kg tilvækst og en gennemsnitlig daglig tilvækst på 550 gram for slagtesvin. I dag er niveauet ca. 2,8 FEs pr. kg tilvækst, og den gennemsnitlige daglige tilvækst ligger på godt 800 gram. I dag er dyreetik et af de store emner i debatten, og gennem tiden har rådgivningen skullet tage stilling til alle disse ting.

Efter 1. august starter Gunar Lihn sammen med sin kone med at spille golf. Desuden er der en hel del bøger, som har ventet længe på at blive læst. Og så er der jo endelig familiens hus, have og to hunde, som også kræver opmærksomhed.

Gunnar Lihns fratræden markeres med en reception for medlemmer, forretningsforbindelser og bekendte i overmorgen, onsdag den 11. juli kl. 13, i Nordfyns Landbocenter, Søballevej 6, Næsbyhoved Broby, Odense N.

Læs også