Landbruget presset til nye gylletanker

UD I LANDSKABET: - Lad os få gyllebeholderne flyttet ud i landskabet, hvor vi skal bruge »varen«, lyder det fra formanden for Landsudvalget for Bygninger og Maskiner. Han mener ikke, at en ny seks timers regel for gylle bliver det store problem.

Fra august næste år skal gylle, der er kørt ud på ubevoksede arealer, i jorden inden seks timer. I dag må gyllen maksimalt henligge i 12 timer, før den harves eller pløjes ned.

De nye regler er blot en af de mange opstramninger, landbruget kan se frem til som følge af regeringens ammoniakhandlingsplan. En plan, der sigter mod at reducere den samlede ammoniakfordampning fra den danske husdyrproduktion.

- Når det nu ikke kan blive anderledes, bliver vi nødt til at få noget positivt ud af det. Og med hensyn til gylle er der ingen tvivl om, at man nogle steder vil få problemer med at have tilstrækkelig kapacitet til at nå at få den i jorden inden for tidsfristen. Derfor skal der tænkes i nye baner, siger formanden for Landsudvalget for Bygninger og Maskiner, Jørgen Elkjær.

Jørgen Elkjær forestiller sig blandt andet, at de strammere regler vil give anledning til, at flere finder sammen i maskinfællesskaber. Samtidig forventer han, at også de danske maskinstationer vil få flere opgaver for de landmænd, der ikke selv har mulighed for at udføre arbejdsopgaverne i tide.

- Jeg tror, vi vil opleve, at vi i løbet af de kommende år får tingene tilrettelagt på en rigtig fornuftig måde. Forstået på den måde, at vi ved at ændre arbejdsmetoder vil bevæge os hen imod nogle arbejdsrutiner, som giver minimale gener for vore øvrige medborgere.

- Vi bliver nødt til fortsat at være parate til at omstille os. Men det gør politikerne også, og jeg håber og forventer, at vi i de kommende år vil få lov til at ligge vore gyllebeholdere derude, hvor vi skal bruge gyllen. Altså ude i landskabet, hvor beholderne generer mindst muligt, og hvor gyllen er tilgængelig, så vi ikke skal køre unødvendigt meget rundt med gyllen, slutter Jørgen Elkjær.

Læs også