Fik nedsat bøde fra Plantedirektoratet

Byretten barberede 6.000 kroner af Carsten Jensens bøde for at have et forbudt sprøjtemiddel stående.

- Vi nægtede simpelt at betale så mange penge for en forglemmelse.

Den fynske landmand Carsten Jensen, Vesterballegaard ved Ejby, valgte sammen med sin bror, Torben Jensen, at stå op imod systemet, da Plantedirektoratet gav ham en bøde på 8.000 kroner for ulovligt at have to liter Bladex stående i sit kemikalierum.

Da sagen endte i retten, mødte de op for at forsvare sig.

- Vi var helt med på, at vi skulle have en bøde, men vi syntes ikke, at bødestørrelsen stod mål med forseelsen. Vi havde ikke brugt midlet, så miljøet kunne ikke være blevet skadet, og vi havde opbevaret midlet forsvarligt. Jeg sammenlignede forseelsen med at køre for stærkt på motorvejen. Der var simpelt hen tale om en forglemmelse og ikke en bevidst omgåelse af reglerne, siger Carsten Jensen.

- Jeg fortalte dommeren, at de to liter Bladex var købt for seks år siden, da det endnu var lovligt at købe og anvende. Desuden havde vi ikke i de seneste seks år dyrket de typer afgrøder, som Bladex bruges til, tilføjer Carsten Jensen.

Hjalp
Carsten Jensens argumentation førte til, at bøden blev barberet ned fra 8.000 til 2.000 kroner, og han fik alle sagens omkostninger betalt.

Carsten Jensen håber nu, at sagen, der stammer fra foråret, kan danne præcedens.

- Jeg tror, at der har manglet sager som denne for at tydeliggøre, hvor grænsen går, siger Carsten Jensen.

Sagen minder om en nordjysk sag, som Effektivt Landbrug beskrev i går. Her har en planteavlsejendom i Sulsted ved Vendsyssel fået en bøde på 12.000 kroner for at have et par glemte liter Galant og et par liter Barnon Plus stående i kemikalierummet.

Bestyrer af ejendommen, Karl Nielsen, oplyser, at Barnon Plus bruges mod flyvehavre i hvede, og Galant kan bruges i pil, som der fortsat står noget af på ejendommen. Dermed ville han have mere end svært ved at bruge de samme argumenter som Carsten Jensen i en eventuel retssag.

Men så langt kommer sagen slet ikke. Bøden er nemlig betalt, oplyser Karl Nielsen.

- Men det forhindrer ikke en debat om bødestørrelserne, understreger han.

Usikkerhed om træk
I artiklen i gårsdagens avis stod der, at den nordjyske ejendom står til et træk i hektarstøtten på 15.000 kroner på grund af krydsoverensstemmelserne.

Karl Nielsens planteavlskonsulent, Jørgen Evald Jensen, er dog blevet gjort opmærksom på, at Plantedirektoratet formentlig ikke kan påvise, at midlerne har været brugt, idet emballagen på dunkene var ubrudt.

Dermed kan krydsoverensstemmelserne formentlig ikke tages i brug i sagen, og den nordjyske bedrift slipper ifølge Jørgen Evald Nielsen »sandsynligvis« for trækket.

Læs også