Agrogården klar til fusion

Ligesom på de øvrige fynske landboforenings-generalforsamlinger blev fusion og samling af rådgivningen også centrale debatemner, da Agrogården, Landboforeningen af 1992, holdt generalforsamling torsdag aften.

»Det var ærgerligt, at det ikke blev én forening på hele Fyn for to år siden. Nu må vi se fremad og samle rådgivningen på ét sted så hurtigt som muligt. Der må arbejdes på hurtigst muligt at lægge foreningerne sammen. Og der bør laves en samlet løsning for kvægrådgivningen her på Fyn - uanset om det skal være i Vissenbjerg eller her«.

Ovenstående er i korte træk essensen af debatten på torsdagens generalforsamling i Agrogården, Landboforeningen af 1992. Uanset at formanden, Kurt Nissen, Frankfri, i sin beretning kom ind på et stort antal emner, så blev det et enkelt afsnit, nemlig omhandlende en mulig samling af rådgivningsaktiviteterne i Ringe samt en efterfølgende fusion af de fem foreninger bag Fynsk Landbrugsrådgivning I/S, der i overvejende grad kom til at præge debatten.

- Strukturen har været drøftet på en række møder, og alle fem bestyrelser har været enige om at udarbejde et konkret forslag samt at orientere medlemmerne om en samling af alle aktiviteter på Agrogården i Ringe. Dog således, at kontorerne på Langeland og Ærø bevares indtil videre.

- Den udbygning, som i den forbindelse skal foretages i Ringe, andrager en investering på 10-12 millioner kroner, fortsatte Kurt Nissen. Desuden er det hensigten at fusionere nogle af foreningerne - helst alle fem. Det er afgørende, at vi effektiviserer vores rådgivning. Vi forestiller os, at Østfyn, Ringe og Svendborg kommer med i første omgang. Måske også Langeland, men der er forståelse for, at de vil vente lidt længere.

- Jeg tror ikke, vi på længere sigt kan opretholde kvægrådgivningen her, og jeg er glad for formandens tilsagn om en dialog med Nordvestfyn, sagde Erik Boman, Nr. Broby.

- De fynske Landboforeningers formand, Niels Hansen, og jeg holdt et uformelt møde for en måneds tid siden, fortalte Kurt Nissen. Vi er klar over, at kvægrådgivningen er et følsomt område, og vi vil gerne have, at al kvægrådgivning på Fyn skal opfattes som en enhed. Vi har mange køer i vores område, men jeg kan godt forestille mig en samlet løsning, og jeg har det fint med at holde et sådant møde, som Leif Sørensen efterlyser. Vi er ansvarlige over for at løse opgaverne på en ansvarlig måde.

- Med hensyn til den foreslåede udbygning i Ringe melder spørgsmålet sig, om I er konkurrencedygtige i forhold til dem, I skal konkurrere med? Selvfølgelig skal kvaliteten være i højsædet. Men pengepungen har også noget at sige.

- Jeg ærgrer mig stadig over, at det ikke blev til noget for to år siden, lød det samstemmende fra Hans Erik Jørgensen, Jordløse. Jeg forstår godt, at Nordvestfyn går hurtigt i gang med at bygge. Men, fortsatte han henvendt til Niels Hansen, der også er formand for Nordfyns Landboforening, hvis I havde ventet et eller to år, kunne vi have fået et godt center. Nu vil jeg bare opfordre til, at vi hurtigst muligt får de fem foreninger lagt sammen til én.

Også Alfred Krog Andersen, Bjerne, fandt det ærgerligt, at den store fynske fusion ikke var blevet til noget. Han var glad for, at der er tanker om at samle kvægbruget, og han opfordrede til at lave samarbejdet om kvæget først. Så kan det andet komme bagefter.

Jørgen Pedersen, Ålegården, kunne helhjertet støtte projektet.

- Se på behovet i dag, sagde han. Måske bliver der senere nogle rum til overs, men her har vi haft meget gavn af at have lejere i huset. Så bare gå i gang!

- Jeg havde helst set, at vi havde været samlet i ét hus. Men det er vigtigt, at vi bakker op - og får gjort noget ved det, understregede Per Nordtorp, Kværndrup.

- Jeg føler, at vi har opbakning til det projekt, vi har sat i værk - og om en sammenlægning af foreningerne, og jeg håber, vi kan få det på generalforsamlingerne næste år, sagde Kurt Nissen som afslutning på debatten.

- Vi skal som landmænd hele tiden være på forkant, hvis vi vil være med. Og det vil vi, fastslog Kurt Nissen. Jeg har stadig en tro på, at der er en fremtid for dansk landbrug. Men hvilken, det er, er straks sværere at give et entydigt svar på.

- Udefra kommende ting kan påvirke, som det gjorde i 2001 for eksempel sygdomsudbrud, der er en stor belastning for den enkelte, men også en risiko i et land, der er så afhængigt af eksport.

- Alt dette kan lade sig gøre, hvis vi får råderum i stedet for begrænsninger, tillid i stedet for mistillid, opbakning til fortsat at udvikle bedrifterne med de moderne hjælpemidler, der er nødvendige.

- Det er mit håb, at den nye regering vil være mere garant for dette end den tidligere. dermed skulle vi være med til at sikre landmandsfamilien en fornuftig fremtid, sluttede Agrogårdens formand.

Den hidtidige næstformand, Gunnar Landtved, der netop er blevet borgmester i Ryslinge, ønskede ikke genvalg, da han - som han udtrykte det - nu er blevet »deltidslandmand«. Til ny næstformand valgtes Hans Erik Jørgensen, Jordløse.

Til bestyrelsen genvalgtes Per Nordtorp, Kværndrup, for to år, mens Tom Østrup, Ståby, nyvalgtes for et år.

Læs også