Varieret kvælstofforsyning

GÅR TIL GYLLEN:- Vi har aftale om at modtage 7.000 tons gylle fra et par svineproducenter, der bor cirka 12 kilometer her fra. Den leverance starter i løbet af næste uge, fortæller forvalter Morten Ravn Kjærgaard, Gyldensteen Gods.

- På Gyldensteen har vi aldrig haft ondt i kvælstofregnskabet. Tvært i mod har vi stadig luft i N-forsyningen, siger forvalter Morten Ravn Kjærgaard.

- Dels har vi mange specialafgrøder, som ikke er så kvælstofkrævende og dels er de knapt 400 hektar med vinterhvede udelukkende brødhvede. Hvedearealet består af brødhvedesorterne Herward og Gromit.

- Det er som om, at ammoniakken styrker strået. Vi har sjældent lejesæd på Gyldensteen, hvor man som aktionær i Dansk Nitrogen A/S jo også har ammoniakken til en mere favorabel pris end almindelige kunder.

- Det opvejer ulemperne med det ekstra arbejde, der er ved ammoniakken, mener Morten Ravn Kjærgaard, der kan opgøre, at kvælstofindholdet i ammoniakken alt i alt udgør 40 procent eller 72 tons af godsets samlede kvælstofkvote på 180 ton.

- Vi har aldrig eksperimenteret med skiveskær til ammoniaknedfældning. Siden vi for nogle år siden fik Agrodan-nedfælderen, har det fungeret rigtigt godt, mener Morten Ravn Kjærgaard.

- Det kræver naturligvis, at vi har en rutine, hvor vi straks efter nedfældningen tromler marken. En operation, vi i forvejen må gøre af hensyn til de sten, der er i marken.

- Vi har aftale om at modtage 7.000 tons gylle fra en et par svineproducenter, der bor i området. Dermed dækker gyllen 11 procent eller netto 18 tons af kvælstofforsyningen. Gyllen anvendes til hvede og rugarealerne, fortæller Morten Ravn Kjærgaard.

- Leverancen af gylle starter i dag mandag. Der kommer en jysk vognmand herover og forestår transporten i sættevogne fra staldanlæggene til den buffertank, der forsyner gylleudlæggeren. Transporten kan dermed foregå uden nogen form for tilsvining af vejene og vi undgår de tunge køretøjer i marken.

- Det er Ørritslev Maskinstation, der udfører arbejdet med deres gylleudlægger, som heldigvis har en meget stor kapacitet. Derved får vi arbejdet overstået rimeligt hurtigt, siger Morten Ravn Kjærgaard.

- Vi har forsøgt med nedfældning og placering af flydende gødning i forbindelse med såning af løgene, men det fungerer ikke godt nok, fastslår forvalteren. Der var helt klart dårligere fremspiring, så det stoppede vi med for et par år siden.

- I alt bruger vi 750 tons handelsgødning på godset. På grund af den meget varierede afgrødesammensætning, er der tale om mange forskellige gødningstyper.

Al handelsgødning, der udbringes med Bredal gødningssprederen, kommer en tur på brovægten på vej ud i marken. Derved har vi en ekstra sikkerhed og kan føre nøje kontrol med gødningsmængderne til de enkelte afgrøder og til de enkelte marker.

Læs også