Ris til Thomsen

Landbogården i Odense dannede i tirsdags ramme om et internt rivegilde i Dansk Familielandbrug efter formanden Peder Thomsens »flirt« med landboforeningerne på en Kina-tur.

Den opsigtsvækkende om et samarbejde, som Peder Thomsen og Peter Gæmelke nedfældede på en lap hotelpapir på bagsædet af en bus under en Kina-tur i forrige uge, led ikke skibbrud i første omgang. Det var ellers ventet, idet aftalen straks fik de store overskrifter og alvorsord frem fra Familielandbrugets bagland.

Bestyrelsen i Dansk Familielandbrug besluttede således på et hasteindkaldt ekstraordinært bestyrelsesmøde på Landbogården i Odense i tirsdags, at forhandlingerne om et udvidet samarbejde med Landboforeningerne skal fortsætte.

Det var dog ikke en enig bestyrelse, der bakkede op om de videre forhandlinger, erkendte Dansk Familielandbrugs formandskab på det efterfølgende pressemøde.

Hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der direkte er imod samarbejdsforhandlinger med Landboforeningerne, ønsker Familielandbrugets ledelse at holde for sig selv.

- Jeg mener afgjort, at vor nuværende organisation og rådgivningsapparat har styrke nok til mindst fem år endnu. Godt nok er vore rådgivningsenheder små, men partnerskab på tværs i rådgivningen er stærkt på vej, blandt andet for at stå stærkt i forhold til de private rådgivningstilbud, fastslår Niels Chr. Larsen, Thurø, overfor Landbrug Fyn efter rivegildet i Landbogårdens mødelokale.

- Men som jeg ser det, er Familielandbrugets vigtigste mission fortsat at holde strukturudviklingen i landbruget og dermed Landboforeningerne i kort snor. Vi skal fortsat arbejde for at fastholde så mange landbrugsbedrifter som muligt - af hensyn til landbruget selv og omgivelserne.

Som medlem af Jordbrugskommissionen i Fyns Amt har han selv strukturudviklingen tæt inde på kroppen.

- Forleden var jeg med til at nedlægge en ejendom med 79 hektar. Det er et eksempel som tydeliggør, at vi har et stort problem i landbruget. Strukturpolitikken skal fortsat være højt prioriteret og diskuteres i landboorganisationerne. Derfor er jeg ikke skræmt over Familielandbruget som fremtidig organisation, understreger den fynske næstformand.

- Det kunstneriske indtryk var ikke godt, og personligt mener jeg, at Peder (Thomsen, red.) gik over stregen. Men modsat accepterer jeg naturligvis en demokratisk beslutning om at fortsætte forhandlingerne med Landboforeningerne, siger Niels Chr. Larsen.

- Det er kommet bag på mig, at det hele er gået så hurtigt i de danske medier, erkendte Peder Thomsen, der samtidig påpegede, at ordet fusion kan komme til at spille en central rolle i de fremtidige forhandlinger mellem de to landboorganisationer.

- Ordene sammenlægning og fusion er svære ord at sluge i vores organisation. Det må vi erkende, sagde formanden, der havde sat sin formandspost på spil, hvis ikke han kunne få lov til at fortsætte forhandlingerne med Landboforeningerne.

- Som I kan se, er jeg her altså endnu, og jeg fortsætter altså som formand, pointerede Peder Thomsen overfor de mange fremmødte pressefolk.

Ifølge formandskabet var et formandsskifte ikke konkret på tale under dagens bestyrelsesmøde.

- Men nu kommer det hele altså an på de fremtidige forhandlinger med Landboforeningerne, påpegede formanden, der skal mødes med sin bestyrelse i slutningen af maj, hvor et konkret forhandlingsoplæg ventes klar.

Senest til oktober, hvor Landboforeningerne afholder landsdelegeretmøde, ventes en afklaring.

- Forinden forventer jeg svære forhandlinger, siger Niels Chr. Larsen, der sammen med Peder Thomsen, familielandbrugets anden næstformand, sjællandske Peder Nielsen, samt to øvrige endnu ikke udpegede bestyrelsesmedlemmer udgør forhandlingsudvalget.

- Det vil styrke dansk landbrugs position, både politisk og økonomisk, at alle landmænd forenes i en fælles organisation. Denne styrke vil også komme andelsselskaberne til gode i og med, at de jo er en integreret del af landmændenes økonomi, siger Bent Juul Sørensen.

Andelsselskaberne selv har i de senere år undergået store strukturændringer og rationaliseringer, og derfor er det positivt for alle parter, at der nu også sker effektiviseringer inden for de generelle organisationer.

- Det er jo de samme landmænd, vi betjener, og derfor skal vi selvfølgelig sørge for at udnytte ressourcerne optimalt, fastslår andelsformanden.

- Det er os og ikke brancheforeningerne, som skal præge debatten, fastslår han som en umiddelbar reaktion på de forhandlinger om samarbejde, som nu skal i gang mellem de to store landboorganisationer.

- Jeg er åben for dialog og bakker derfor op om, at forhandlingerne skal fortsætte, selv om jeg endnu ikke kender enkelthederne i skitsemodellerne. Vi bliver trods alt færre til at betale gildet, og det er vigtigt, at vi fortsat sikrer at kunne tale landbrugets sag. Når det er sagt, så skal familielandbrugets interesser fortsat varetages, og det vil jeg - og forhåbentlig alle øvrige medlemmer - være med til at pointere i den kommende tid.

Bent Erik Larsen venter, at »Kina-aftalen« kommer på dagsordenen allerede ved torsdagens bestyrelsesmøde i Fyns Familielandbrug, ligesom han er sikker på, at samarbejdsforhandlingerne vil komme til at fylde en hel del på årsmødet i Fyns Familielandbrug den 24. maj.

Læs også