Nyt, storstilet partnerskab om grøn omstilling

Dansk erhvervsliv og danske videninstitutioner er klar til at gå sammen i et stærkt og hidtil uset bredt, missionsdrevet partnerskab. Målet er at levere de løsninger, der kræves i den grønne omstilling af landbrugs- og fødevareerhvervet.

Dansk erhvervsliv, herunder Arla, Danish Crown og DLF, går nu sammen med danske videninstitutioner i et partnerskab, der skal skubbe bag på den grønne omstilling af landbrugs- og fødevareerhvervet. Arkivfoto

Et nyt, stærkt partnerskab mellem erhvervslivet – herunder Arla, Danish Crown og DLF – og videninstitutioner skal levere de løsninger, der er behov for i den grønne omstilling. Målet er forskningsbaseret viden og nye teknologier, der kan omsættes til konkret handling både i Danmark og internationalt.

Afsættet for partnerskabet er, at et bredt politisk flertal har besluttet at etablere et antal Grønne Forsknings- og Innovationspartnerskaber, som skal danne ramme for en ambitiøs investering i missionsdreven forskning og udvikling inden for områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for at accelerere forskningen og innovationen, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, og hvor der er danske forsknings- og erhvervsmæssige styrker og potentialer.

I forlængelse heraf har Innovationsfonden indkaldt ansøgninger om et samlet partnerskab vedrørende klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion, hvortil der afsat mindst 195 mio. kr. i 2021. Forudsat bevilling fra Innovationsfonden vil partnerskabet forfølge løsninger frem mod 2030 og undervejs arbejde for yderligere bredde og involvering samt opbakning til arbejdet og de konkrete indsatser.

Det oplyser Hanne Harmsen, Green Transformation Officer, Copenhagen Business School (CBS). Hun er valgt til Interim Application Manager for partnerskabet, som lige nu er ved at blive dannet.

- Udfordringen med den grønne omstilling er stor, og den er kompleks. Samtidig er der brug for meget konkrete løsninger. Udfordringerne er globale, men i Danmark har vi netop på landbrugs- og fødevareområdet et meget stærkt grundlag for at generere forskning og viden, som har dokumenteret effekt, og som via producenter og virksomheder kan implementeres bredt og med succes. Derfor er det både stærkt og nødvendigt, at videninstitutionerne og erhvervslivet nu sammen vil arbejde for at sikre den viden og de løsninger, der skal til for at bringe os videre og i mål, siger hun.

Udvikling og vækst er målet

Partnerskabet ønsker at tage fælles ansvar for at udvikle den viden og de teknologier, der er nødvendige for at imødegå klima-, miljø- og biodiversitetsudfordringerne, samtidig med at der skabes vækst og sikres arbejdspladser og beskæftigelse.

Ideen til partnerskabet er opstået i forlængelse af det roadmap for omstilling »AgriFoodture – roadmap for sustainable transformation of the Danish Agri-Food system«, som 300 forskere og repræsentanter fra virksomheder og NGO’er udgav i sommer.

Roadmappet peger på fire hovedområder som centrale i arbejdet: Animalsk fødevareproduktion, Plantebaseret fødevareproduktion, Bioteknologi-baseret fødevareproduktion og alternative proteinkilder samt Arealanvendelse.

Baseret på roadmap-processen er der nu defineret 19 temaer, som skal udfoldes i en række prioriterede indsatser.

Fakta om partnerskabet

  • Partnerskabets bestyrelse består p.t. af Arla, Danish Crown, Carlsberg, DLF, som repræsenterer planteforædlings- og grovvaresektoren, Chr. Hansen som repræsentant for ingrediens- og bioteksektoren, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, som repræsentanter for de otte danske universiteter, og Teknologisk Institut som repræsentant for de danske GTS-institutter samt Seges. 
  • Partnerskabet vil blive udvidet med flere interesserede partnere i løbet af sin periode, herunder repræsentanter for SMV’er, myndigheder og NGO’er.

 Kilde: CBS

Læs også