Fødevarenetværk vil bevæge sig ud over erhvervets grænser

Vækstfonden, Seges, Frej og AgriKom er gået sammen om at knytte bånd mellem fødevareproducenter, som vil være med til at udvikle erhvervet og sammen skabe en solid grobund for fremtidens fødevareerhverv.

Et nyt forretningsnetværk ved navn »Hub for fremtidens fødevareproducenter« bliver nu søsat. Det sker med den klare ambition at skabe et innovativt og inspirerende netværk, som skal samle landmænd og andre dygtige fagfolk fra fødevareerhvervet.

Bag hubben er fire stærke spillere fra landbrugserhvervet – nemlig Vækstfonden, Seges, Tænketanken Frej og kommunikationsbureauet AgriKom, som sammen med medlemmerne vil skabe et rum, hvor erhvervet udfordres.

Det er indehaveren af AgriKom, Jacob Teilmann Andersen, der er initiativtager til »Hub for fremtidens fødevareproducenter«. Og ifølge Seges er timingen helt rigtig.

- Hubben samler mennesker, som tror på fremtiden, og som vil fremtiden. Den er et forum, hvor inspiration er i centrum, og hvor der er mulighed for at udtænke nye, innovative forretningsideer, som vi efterfølgende hjælper med at gøre konkrete og implementerbare, siger Kristian Skov, der er afdelingsleder hos Seges.

Går i gang til september

Første møde i hubben afholdes til september.

Hubben mødes fem gange årligt, hvor medlemmerne får introduceret ny viden og nye redskaber til at udfordre deres forretningsgrundlag. Mellem møderne stilles konsulenter til rådighed, der vil fungere som en task force, hvor medlemmer kan få sparring og vejledning.

Samtidig er det en vigtig del af task forcens opgave at understøtte og videreudvikle de idéer, medlemmerne får. Med andre ord skal man hjælpe med at omsætte idéer til konkret handling.

- Hubbens primære formål er at skabe grobund for nye ideer og forretningsmuligheder, der skal fremtidssikre vores fødevareerhverv. Sammen vil vi i hubben oversætte den viden, vi får udefra, og sikre at den giver værdi for medlemmerne, deres virksomheder og for erhvervet som helhed, fortæller Kristian Skov fra Seges.

Skal se sig selv udefra

En af tankerne bag hubben er også at bidrage til, at landbrugs- og fødevareerhvervet bliver bedre til at se på sig selv udefra. Medlemmerne vil opfordres til at bevæge sig ud over erhvervets grænser og tage andre branchers tanker og syn med ind og dermed få flere perspektiver i spil.

Derfor starter hvert møde med et eksternt oplæg, hvor deltagerne får ny viden og inputs fra et andet erhverv.

- De eksterne oplæg vil skabe grobund for nye idéer og forretningsmuligheder. Hubbens medlemmer vil lære at se på deres erhverv med nye øjne, og endnu vigtigere får de redskaberne til at gå hjem og inkorporere forretningsidéerne på deres egen bedrift, fortæller Jacob Teilmann Andersen, som er hubbens initiativtager og direktør i AgriKom.

Hub for fremtidens fødevareproducenter

  • Hubben er skabt i et samarbejde mellem Vækstfonden, Seges Consulting, Tænketanken Frej og AgriKom
  • Hubben mødes fem gange i løbet af et år, og har en tilknyttet taskforce, som skal understøtte og modne idéerne mellem møderne
  • Det er en præmis for hubben, at indlæg og inspiration kommer fra andre brancher og erhverv end landbrugs- og fødevareerhvervet

Nye samarbejder

Den nye vinkel på erhvervet skal samtidig skabe grobund for, at nye samarbejder kan skabes, lyder en af grundtankerne.

 - I Vækstfonden vil vi være med til at udvikle fremtidens landbrug og bidrage til den bæredygtige udvikling i erhvervet. Vi tror på, at når mennesker med forskellig baggrund mødes opstår der nye og anderledes idéer. Derfor tror vi på vigtigheden af, at vi får lavet flere partnerskaber i landbruget, der kan hjælpe med at få tænkt nye initiativer ind i landbruget, fortæller Lene Gade Hovmøller og fortsætter:

- Danske landbrugere skal have de bedste forudsætninger for at starte partnerskaber og arbejde med teknologisk udvikling, så vi i fællesskab kan nå i mål med en bæredygtige udvikling af erhvervet.

Hun er landbrugsdirektør i fonden, der er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. Det sker i tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 10.000 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 38 milliarder kroner.

Læs også