36-årig er tredje generation på gården: Anders valgte kartofler som bedriftens ekstra ben

En planteavler ved Tjele ønskede en alsidig bedrift, så kartofler til stivelsesproduktion blev fra begyndelsen et vigtigt led i sædskiftet. Han bekymrer sig ikke om faldet i støtte til stivelsesproduktion.

Den smukke Havrisgaard ligger på kanten af ådalen tæt ved Tjele i den nordlige del af Jylland. Bag gården rejser bakkerne sig højt med de grønne skråninger, kildevæld og skoven helt oppe. Udsigten til den anden side er pandekageflade marker, der egner sig fortrinligt til moderne planteavl.

Den 36-årige landmand Anders Olsen købte slægtsgården i 2016, og der er siden kommet endnu en gård til for at styrke et alsidigt sædskifte.

- Jeg er tredje generation på gården, og jeg interesserer mig kun for planteavl. Det er ikke lige mig at gå inde i en stald hele dagen, og som planteavler kan man altid bortforpagte jorden. Hvis du bygger en stald, hænger du på den, når de første mursten er lagt, siger Anders Olsen.

Som en del af planteavlen købte han leveringsrettigheder til stivelseskartofler, og det har han ikke fortrudt.

- Jeg ville have et ekstra ben til stolen, og det blev kartofler. Jorden er rigtig god til kartofler, og jeg kan vande det hele. Faldet i støtte til stivelseskartofler med den nye CAP betyder mindre, og opvejes delvist af andre ordninger, forklarer Anders Olsen, der dog understreger, at strengere regler for bekæmpelse har gjort dyrkningen dyrere.

- Jeg ville have et ekstra ben til stolen, og det blev kartofler. Jorden er rigtig god til kartofler, og jeg kan vande det hele

Anders Olsen, kartoffelavler

Afgasset gylle

Da der ingen dyr er på ejendommen, har Anders Olsen indgået en aftale med det nærliggende Nørris Bioenergi om at modtage 7.000 ton afgasset gylle:

- Det er godt til kartoflerne, og sammen med sædskiftet, der hjælper mod sygdomme, giver de godt, selvom de ikke står på »jomfrujord«. 

Stivelseskartoflerne går til forarbejdning til den nærliggende kartoffelmelfabrik, der laver hvidt kartoffelmel af årets høst.

- Kampagnen, som man kalder kartoffelhøsten, er i perioden fra august og helt hen i december. Der skal bare være frostfrit. I 2022 tog vi de sidste op her den 4. december, fortæller Anders Olsen.

Deltidsjob på maskinstation

Anders Olsen har foruden driften af Havrisgaard også job på Risgaard Maskinstation.

- I kartoffelkampagnen er jeg ikke så meget på maskinstationen. Der kommer de og tager mine kartofler op. Til gengæld slipper jeg for at investere i kartoffelgrej, forklarer Anders Olsen.

Med sin New Holland CX8080 30-fods mejetærsker giver han tilbage:

- Så kører den for maskinstationen. På den måde får alle noget ud af det.

Havrisgaard

Gården Havrisgaard blev i 2016 overtaget af Anders Olsen, der er uddannet landmand fra Asmildkloster Landbrugsskole. Bygningerne er fra 1919, og der drives 305 hektar jord beliggende i umiddelbar nærhed af ejendommen.

Afgrøder: Vårbyg, raps, hvede, stivelseskartofler, læggekartofler samt 18 hektar brak og omkring 50 hektar blandet løv- og granskov.

Der bruges to sorter til dyrkning af kartoffelstivelse.

Stratos er en sort med meget høj stivelsesprocent. Til gengæld er udbyttet noget mindre end hos Kuras. Behovet for N er ret højt og ligger dermed over Kuras’.

Kuras er en god og højtydende sort. Den har et noget lavere stivelsesindhold en Stratos. Kuras den foretrukne sort til kartoffelmelsavl. 

Er du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik fra 2023-2027

I vores ugeaviser og på nettet dækker vi hver uge reformen af EU’s fælles landbrugspolitik – den såkaldte CAP – og hvordan den bliver gennemført i Danmark.

Vi har brug for at høre, hvad du som bruger/læser synes om vores dækning, så vi kan blive endnu bedre!

Vi siger tak, hvis du vil besvare nedenstående 4 spørgsmål – ud fra hvad du har fået af viden om CAP gennem vores avisartikler, videoreportager, podcasts og webinarer:

Læs mere om Kartoffeldyrkning

Hold dig informeret om de vigtigste nyheder inden for kartoffeldyrkning. Opdag ny teknologi, og lad dig inspirere af branchens mest bæredygtige og effektive praksisser.

Læs mere her

Læs også