De unge strømmer til landbrugsskolerne

Gråsten Landbrugsskole er med på dette års fællesdyrskue i Aabenraa og har stor tilgang af unge, som søger landbrugsuddannelsen. Men forstander Bjarne Ebbesen ser gerne, at flere vælger uddannelsen som Produktionsleder og som Agrarøkonom

Gråsten Landbrugsskole er en moderne landbrugsskole med eget landbrug. Sidste år satte Gråsten Landbrugsskole rekord i antal elever med en fremgang på 20 procent til i alt 231 elever, og i år er elevtallet steget med yderligere 14 procent.

Af Karsten Himmelstrup

Interessen for at komme på landbrugsskole er stigende på landsplan, og det gælder også i Syd- og Sønderjylland. Derfor er det med en høj grad af tro på fremtiden, at landbrugsskolerne deltager på dette års sønderjyske fællesskue i Aabenraa.

Skolerne er til stede, fordi det er vigtigt at vise landbruget, at de er synlige og gør en stor indsats. Desuden har dyrskuet fat i nogle unge uden for landbruget, som skolerne gerne vil i kontakt med.

Blandt skolerne på dyrskuepladsen er Gråsten Landbrugsskole. Her er der stor fremgang i antallet af unge, som ønsker at tage en uddannelse, som handler om dyr og natur, samt det at være en del af et godt og trygt fællesskab.

Sidste år satte Gråsten Landbrugsskole rekord i antal elever med en fremgang på 20 procent til i alt 231 elever, og i år er elevtallet steget med yderligere 14 procent.

- Det er en kulmination på en række år med en meget positiv udvikling i elevtallet, hvilket har fyldt skolen til sidste elevværelse, siger skolens forstander, Bjarne Ebbesen.

- Der bliver færre og færre unge ikke mindst i landdistrikterne, men på landbrugsskolerne får vi tilgang af flere og flere elever, og det er dejligt at opleve den store interesse, siger Bjarne Ebbesen.

I alt 762 unge mænd og kvinder startede i januar som elev på en af de 11 skoler, der er med i sammenslutningen Danske Landbrugsskoler. Det er fremgang i forhold til sidste år, hvor 673 startede på skolernes grundforløb 2, som er det grundforløb, som leder direkte ind i hovedforløbet på landmandsuddannelsen.

Sammenlignet med antallet af optagne for to år siden, så er der tale om en fremgang på 21 procent.

- Det er uhyre glædeligt, at flere unge har lyst til at tage en landbrugsuddannelse – i en tid, hvor der generelt er for få, der vælger en erhvervsuddannelse. Og der er heldigvis tale om en tendens, eftersom de unge gennem en del år er blevet tiltrukket af mulighederne for at kombinere teori og praksis på det grønne område, sagde Danske Landbrugsskolers formand Lars Møgelbjerg Andersen til medierne, da de nye optagelsestsal blev kendt.

Et moderne landbrug

Gråsten landbrugsskole ligger i et smørhul i Sønderjylland og er heldig med at have en god, gammel og flot skole og ikke mindst et moderne landbrug med både køer og grise, som er et særkende for skolen.

Lige nu bliver kvægbruget moderniseret med stort fokus på dyrevelfærd og den nyeste moderne teknik inden for malkning og fodring, og dermed får eleverne i dagligdagen mulighed for at komme tæt på fremtidens landbrug.

De unge kan glæde sig over, at erhvervet har udstedet en praktikplads-garanti, og at landmændene er glade for at få unge i praktik.

Flere uddannelsesretninger

Ud over den almindelige landbrugsuddannelse (EUD) kan de unge også vælge EUX, hvor de tager en landbrugsuddannelse samtidig med en studentereksamen, og det er meget populært. De unge vælger en uddannelse, som de kan bruge i landbruget, men som også er eftertragtet i en række andre erhverv, og der er gode muligheder for efterfølgende at komme videre med andre uddannelser. Studenterindgangen er for de elever, som har en studentereksamen i forvejen.

- Vi har spurgt, hvorfor de vælger uddannelsen, og jeg hæfter mig ved, at mange synes, det er så fedt at kunne se et fysisk resultat af arbejdet, siger Bjarne Ebbesen.

- Desuden hører jeg, at de er tilfredse med, at landbruget vil være en del af løsningen frem for at være en del af problemet og melder ambitiøse mål ud om miljø og klima. Den udfordring vil de gerne være med til at tage op, siger han.

Er der glæde over mange nye elever på skolerne, giver det en vis bekymring, at antallet af elever på landbrugsskolernes lederuddannelser - Produktionsleder og Agrarøkonom - er faldende. Det bekymrer landbrugsskolerne, der varsler alvorlige perspektiver for hele erhvervet.

Nedgangen har været voldsom over række år, og det er ikke lykkedes at vende udviklingen.

Det er et problem for uddannelsesstederne, fordi de har færre elever på forløbene. Men det er landbrugserhvervet, der står med det største problem.

- Det er selvfølgelig positivt for vores elever, for de kan vælge og vrage. Men det er et kæmpe problem for landbruget, og det bliver kun større og større, for der er ingen til at overtage de gårde, der kommer til salg, har Bjarne Ebbesen pointeret i flere forskellige sammenhænge.

Danske Landbrugsskoler vurderer, at der er brug for over 300 nye ledere om året for at kunne bevare status quo i antallet af selvstændige landmænd.

Plads til alle

På Gråsten Landbrugsskole glæder alle sig i øjeblikket over den store søgning til skolen. Det vidner om optimisme hos de unge, som skal være med til at sikre landbrugserhvervet en fremtid.

- Der er udfordringer med at få plads til alle eleverne, da rigtig mange af dem ønsker at bo på skolen. Men det er samtidig glædeligt med så meget liv på skolen, og vi skal nok sørge for, at der bliver plads til alle, siger Bjarne Ebbesen.

- Gråsten Landbrugsskole er en moderne landbrugsskole med eget landbrug. Vi ser, at eleverne profiterer af en høj faglighed blandt lærerne og gårdens personale, hvor teori og praksis giver en god ballast til vores elever, så de er godt rustet til fremtiden, siger Bjarne Ebbesen.

Læs også