Showhest finder vej fra Varde til Aabenraa

Pernille Vibe Sørensen udstiller en frieser-hoppe på tre år. Det er en hollandsk race, som vinder indpas i Danmark, fordi hestene er så flotte.

Frieserhestene er kendetegnede ved, at de er meget yndefulde og har en lang man og en kraftig hale.

Af Karsten Himmelstrup

 

Frieserheste er bare noget ganske særligt.

Det har Pernille Vibe Sørensen, Varde, ment lige siden barnsben, hvor hun så denne hesterace udfolde sig på TV. Hun var allerede dengang overbevist om, at hun som voksen ville købe en hest af lige netop den race.

Det gjorde hun, og den har fuldt ud levet op til alle hendes forventninger.

- Jeg er meget glad for at have med denne race at gøre, og det er da også derfor, jeg meget gerne præsenterer hesten på Det sønderjyske Fællesdyrskue i Aabenraa, siger Pernille Vibe Sørensen.

Hun er især begejstret for, at der er tale om meget smukke og yndefulde og flotte heste, som godt kan lide at føre sig frem. Derfor kaldes de også for showheste. Frieserhestene er kendetegnede ved, at de er meget yndefulde og har en lang man og en kraftig hale. Frieseren har desuden en særlig trav, hvor de løfter knæene højt, når de rigtig udfolder sig:

- Jeg håber, at jeg kan løbe hurtigt nok til dyrskuet, så hesten får det vist, siger hun med et smil.

- Der er tale om en rigtig showhest med et godt temperament, siger Pernille Vibe Sørensen.

- Dyrskue med masser af flag, musik og mennesker er det helt rigtige element for disse heste. Det er som om hesten tænker, at nu er der masser af mennesker, som betragter mig, så må jeg hellere gøre mig til, siger Pernille Vibe Sørensen.

Har været med flere gange

Hun udstiller i Aabenraa en treårig hoppe hjemme fra stalden ved Varde, og hun har tidligere været med til 4H-børnedyrskuer i Varde samt har udstillet sine heste på dyrskuer i bl.a. Ribe, Horsens samt på Landsskuet i Herning. Interessen for at udstille er usvækket. Det er anden gang, hun har sin hoppe med på dyrskue:

- Det er en hollandsk race, og al registrering af avlsarbejdet sker i Holland. Racen fylder ikke så meget i Danmark, og der er f.eks. ingen registrerede avlshingste her i landet, fortæller Pernille Vibe Sørensen.

”Faren er faktisk avlet i Danmark og den første, der har opnået godkendelse, og min hoppe er en af de første af hans afkom, fortæller hun.

Pernille Vibe Sørensen har købt hoppen på et stutteri på Als, hvor de har specialiseret sig i avl med frieserheste.

- Frieserhestene vil gerne lære noget og er engagerede, og i Holland bliver de i høj grad brugt til dressur, ligesom en del bruges til kørsel. Tidligere var de meget kraftige og blev brugt som krigsheste. Friseren er siden blevet avlet, så de optræder mere ædelt i deres udseende, men de tunge modeller er bestemt også flotte, fortæller Pernille Vibe Sørensen.

Et godt samvær med dyrene

Hun forklarer, at det altid en god oplevelse at komme til dyrskue.

- Det giver et godt sammenhold med dyrene, og det styrker forholdet mellem hest og menneske, at vi oplever noget sammen. Dyret er jo afhængigt af sin ejer og har, når der er skue med megen aktivitet, stor tillid til sin ejer. Det er en rigtig god oplevelse for os begge, siger hun.

- Så uanset hvordan vi klarer os i konkurrencen kommer vi hjem med et stærkere forhold til dyrene, siger Pernille Vibe Sørensen, som i den forbindelse er helt klar til at investere en arbejdsindsats i at gøre hesten klar og komme afsted.

- Vi bruger meget tid i dagene op til dyrskuet på at vaske og gøre klar. Men det kan godt betale sig, for belønningen kommer senere, siger hun.

Frieserhesten

Dansk Frieser Forbund, DFF, fejrede sidste år 35-års jubilæum. Dansk Frieser Forbund blev den 24. januar 1987 oprettet ved en stiftende generalforsamling afholdt på Fyn. På daværende tidspunkt var der cirka 20 frieserheste i landet, men ifølge foreningen har dette tal været støt stigende siden, da nye avlere er kommet til. I dag er de omkring 40 medlemmer på landsplan.

De har alle passion for den majestætisk smukke sorte race med den stolte fremtoning

Alle friesere heste som er avlet med KFPS stamtavle er registreret i deres online kartotek. Der findes dog friserheste i Danmark som er et resultat af “privat avl”.

Frieser hestene er en af de racer der har det stærkeste registre. Da selve registreringen og stambogsføring sker i Holland af det Hollandske Frieser hovedforbund »Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-Stamboek« (KFPS). De danske kåringsregler følger nøje de hollandske.

Frieser heste er i de sidste årtier blevet udbredt i mange lande, der eksisterer avlssamarbejde mellem det KFPS og forbund i Australien, Belgien, Frankrig, Nordamerika, Schweiz, Sverige, Norge, Sydafrika, Tyskland, Østrig, Storbritannien og i Danmark.

Læs også