Solcelleparker med lokalt medejerskab

Kan man få succes med at oprette store energianlæg ved at gøre dem til folkeeje? Ja, viser erfaringerne hos virksomheden Jysk Energi, hvor lokal modvilje mod store energianlæg er afløst af folkelig opbakning.

I 2016 indgik Jysk Energi et samarbejde med nogle lokale borgere fra Thyborøn og oprettede Nissum/Bredning Vindmøllelaug, hvor der forelå en klar aftale om at når projektet stod færdigt ville andre lokale få muligheden for at investere.

Det blev en bragende succes og blev det første store VE-projekt, der blev godkendt helt uden indsigelser fra borgerne. Det var første gang nogensinde at et VE projekt blev godkendt uden indsigelser – noget sted i Danmark. Det gav utroligt god mening, at dem, der skulle have generne ved projektet også skulle høste goderne.

Jysk Energi adopterede derfor samme tilgang, da man senere oprettede et vindmøllelaug til at drive endnu et vindmølleprojekt i Tyborøn, samt et solcelleprojekt i Lemvig Kommune.

- Vi vidste på forhånd at vi ville bruge samme fremgangsmåde denne gang og besluttede derfor at formalisere modellen. Vi lavede derfor »Solcelleparker med lokalt ejerskab«, en model som vi binder os til, når vi laver VE projekter, forklarer forretningschef i Jysk Energi, Morten Porse og Senior Marketingkonsulent, ligeledes Jysk Energi, Torben Antonsen.

Borgermøder uden klager

Præcis som vi oplevede det med vindmølleparkerne, var modellen en stor succes. Projektet har været igennem fire borgermøder uden en eneste klage og er nu blevet godkendt endeligt af kommunen.

Derfor er selve opførelsen nu gået i gang, og parken forventes at tages i brug inden udgangen af 2022. Igen helt uden indsigelser fra borgerne. Men med flere hundrede interesserede investorer.

Når man kigger bredere på igangværende og kuldsejlede VE projekter, ser man som regel en intensiv lokal modvilje. Klagerne går på at de ødelægger udsigten, beskadiger naturen, formindsker huspriser eller bare at de larmer. »Ikke der, hvor jeg bor« lader til at være mantraet bag, og selv om alle støtter op om den grønne udvikling som koncept, er det langt fra de fleste, der gerne vil have solcelleparken i deres baghave.

- Det forstår vi godt, og vi har talt med hundredvis af lodsejere, der fortæller den samme historie, når de bliver kontaktet om, hvorvidt de vil leje eller sælge deres jord til en solcellepark: »Jeg skal jo kunne se mine naboer i øjnene bagefter« – Og det er her Solcelleparker med lokalt medejerskab har sin helt store force. Naboerne får jo ikke bare en stor, grim solcellepark i baghaven, men en pengemaskine, der leverer direkte til dem, slutter Morten Porse og Torben Antonsen.

Medejerskabs-modellen

Jysk Energi:

• bærer hele udgiften til planlægning og opkøb af jord.

• binder sig til at være en del af projektet i 25 år.

• binder sig til at oprette miljøpuljer.

• udbyder op til 49 procent af projektet som anparter til lokale borgere.

Først har naboer til projektet fortegningsret.

Dernæst udbydes resten af anparterne til borgere i den kommune, hvor projektet opføres.

Anparterne udbydes til kostpris. Borgerne betaler derfor nøjagtigt samme pris som Jysk Energi og høster nøjagtigt samme potentielle overskud.

Læs også