Biogas Danmark: Indfør refusion på CO2-afgift på biogas

Beløn det grønne valg med en CO2-afgiftsrefusion til virksomheder, der køber biogas leveret gennem gasnettet, lyder det fra brancheforeningen Biogas Danmark i forbindelse med regeringens udspil til en grøn skattereform.

Virksomheder, der køber biogas leveret gennem gasnettet, bør ikke straffes med en stigende CO2-afgift, men tværtimod belønnes med en afgiftsrefusion som en del af en grøn skattereform.

Sådan lyder reaktionen fra brancheforeningen Biogas Danmark, efter at regeringen onsdag fremlagde sit længe ventede udspil til en grøn skattereform. Her fremgår det, at virksomhederne også skal betale CO2-afgift, når de vælger den klimaneutrale biogas frem for fossil naturgas.

Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark, mener, at det lægger en unødig dæmper på den grønne omstilling.

Konkurrencevilkår

- Vi er glade for, at biogas nyder bred politisk opbakning som en afgørende klimavenlig energikilde til at gøre os uafhængige af fossil russisk gas og accelerere den grønne omstilling. Netop derfor vil det være tudetosset, at virksomheder, der køber klimavenlig biogas, skal straffes med en stigende CO2-afgift. Derfor bør der indføres en mulighed for, at virksomhederne kan få refunderet CO2-afgiften, når de køber biogas, sådan som deres konkurrenter i vores nabolande allerede har det i dag, siger Henrik Høegh.

Han tilføjer:

- Vi er ikke interesseret i at få mere i støtte, som det blev antydet på pressemødet i dag (onsdag, red.). En refusion af CO2-afgift vil øge virksomhedernes interesse i at betale for biogassen, og som de kommende udbud er skruet sammen, vil det give mere biogas for færre støttekroner. Det vil gøre biogassen mere markedsbaseret, og det er den vej, vi gerne vil gå.

Frygter lækage

Danmark har i forvejen verdens grønneste gasnet, hvor biogas udgør 25 procent af gasforbruget. Men hovedparten af den biogas, der produceres i Danmark, bliver allerede nu eksporteret til virksomheder i vores nabolande, fordi de har stærkere incitamenter til at bruge biogas.

- Derfor vil en stigende CO2-afgift på biogas øge biogaseksporten og dermed skade forsyningssikkerheden, medføre lækage af produktion og arbejdspladser samt bremse industriens grønne omstilling i Danmark, påpeger Biogas Danmark.

Derfor opfordrer organisationen Folketingets partier til at lade sig inspirere af Danmarks nabolande og lave en afgiftsstruktur, der fremmer virksomhedernes grønne omstilling.

- En sådan afgiftsstruktur har man indført i Sverige og Tyskland, hvor virksomheder modtager afgiftsrefusion for CO2-afgift med en oprindelsesgaranti, som i mange tilfælde er dokumentation for danskproduceret biogas. Hvis ikke Danmark indfører en lignende refusionsmodel, vil det fjerne de danske virksomheders incitament til at omstille sig ved hjælp af biogas, lyder det fra Biogas Danmark.

Lad forurener betale

- Danmark har en førerposition på grøn gas og den grønne omstilling generelt, og derfor vil det også være tudetosset, hvis vi skyder os selv i foden og straffer virksomheder, der ønsker at vælge grønt frem for sort. Derfor appellerer vi stærkt til, at politikerne indretter afgiften klogt: Beløn virksomheder, der erstatter fossil gas med klimaneutral biogas ved at give refusion for CO2-afgiften, og lad i stedet dem, der rent faktisk forurener, betale CO2-afgift, siger Henrik Høegh.

Han understreger, at regeringens udspil peger i den rigtige retning med princippet om, at forureneren betaler, så der sættes skub i erhvervslivets grønne omstilling.

Regeringens udspil til en grøn skattereform kommer efter, at regeringen tirsdag fremlagde et udspil til, hvordan Danmark bliver uafhængig af russisk gas.

Fakta om afgifter på biogas

Biogas leveret gennem det landsdækkende gasnet er i dag pålagt samme energiafgift og CO2-afgift som naturgas

Biogas leveret uden for det landsdækkende gasnet, i en ledning mellem biogasproducent og forbruger, er derimod fritaget for CO2-afgift

Det er langt størstedelen af biogassen, der leveres via gasnettet

En CO2-afgift på 750 kr./ton svarer til 2,65 kr./kubikmeter biogas

Læs også