Solcelleanlæg til nu - og til fremtiden

Tiderne er usikre, når det gælder energiforsyning. Hos el-installationsfirmaet Idestrup El på Falster står det klart, at solcelleanlæg vil være ekstra fordelagtige nu og fremover.

Ifølge Idestrup El har et solcelleanlæg forventeligt en tilbagebetalingstid på tre til fem år lige nu. Foto: Idestrup El Lars Berthelsen, el-installatør, Idestrup El. Foto: Jesper Hallgren

- Elpriserne er ustabile og i stigning, så hvis man bruger meget strøm, er det interessant at producere – ikke det nødvendigvis hele – men en del af det selv, siger Lars Berthelsen, el-installatør hos Idestrup El på Falster.

Han forklarer, at grundlaget for energipriserne er ændret på flere parametre. Elpriserne er steget, mens el-leverandørerne oplever store tab på elnettet, når det er mest belastet.

- Det vil de naturligvis gerne have dækket ind, og det betyder stigende omkostninger til distribution pr. 1. januar 2023, siger han og fortsætter:

- Vilkårene var altså, at vi havde en billig distribution og en billig strømpris. De to er blevet ustabile, og det gør det ekstra interessant at tænke i solcelleanlæg.

Oplagte muligheder

Lars Berthelsen forklarer, at det er mest interessant, hvis man har et fast, jævnt forbrug hen over året. For svinebesætninger er det især oplagt, fordi man har ventilationsanlæg, der kører på max, når solen skinner mest og solcelleanlægget dermed producerer mest strøm.

Derudover er der fodringsanlæg, male/blande-anlæg og gyllekølingsanlæg som også kører, når solen skinner.

- Man har faktisk et forbrug, der følger solen, siger han.

- Det gør, tilføjer han, at man kan producere til eget brug, og når man producerer til eget brug, så sparer man distributionen og får tilført noget billig strøm.

Produktionens omfang

Hos Idestrup El anbefales det typisk, at der laves et anlæg, der producerer cirka halvdelen af det forbrug, man har. 

- Vi ved af erfaring, at laver man et solcelleanlæg, der dækker halvdelen af det forbrug, man har i svinebesætninger, så kan man nå at bruge cirka 75 procent af det, man producerer. Det vil sige 75 procent af halvdelen. Det bliver omkring 37-38 procent af forbruget, der derved dækkes af egen produktion, siger han og fortsætter:

- Så det er ikke det hele, vi går efter. Det kan man nemlig slet ikke få til at gå op, men til gengæld er der fuld besparelse på forbruget af den strøm, man selv producerer.

Økonomien i solceller

Solcelleanlæg fra Idestrup El koster som tommelfingerregel 7.000 kroner at etablere pr. kW. Et solcelleanlæg, som kan producere cirka 200.000 kWh om året, koster i runde tal 1,4 millioner kroner at etablere. 

- Producerer man 200.000 kWh, kan man på den måde bruge omkring 150.000 kWh selv. De 50.000 kan sælges til markedsprisen. Det er dem, der har mindst værdi. Vi kan som eksempel sætte de 150.000 kWh til to kroner, hvilket er lavt sat, når det er på distribution og elpris, siger Lars Berthelsen.

- Så har det en værdi af 300.000 kroner for de 200.000 kWh, og så har det, man sælger, en værdi af måske én krone pr. kWh. Facit er altså 350.000 kroner på en investering på 1,4 million kroner, forklarer han videre. 

På den måde kan man forvente en tilbagebetalingstid på tre til fem år, selv hvis der tages det forbehold, at strømprisen justeres lidt ned i regnestykket.

Fremtidsperspektiver

Hvis strømprisen skulle dale igen, kan det ifølge Idestrup El stadig vise sig en god forretning at investere i solcelleanlæg.

- Panelerne til et solcelleanlæg forventes at holde i 30 år. Invertere forventes at holde i 15 år. Det vil sige, at invertere skal skiftes på halvvejen. Det er ikke det dyreste af det, siger han og fortsætter:

- Hvis man regner en forrentning af det anlæg, man laver, og man regner en afskrivning over de 30 år, det holder, så ligger man nede på en kWh-pris på omkring 25 øre. Så har man har garanteret 200.000 kWh til omkring 25 øre pr. kWh de næste 30 år.

Han tilføjer, at solcelleanlæg ydermere kan vise sig at være gunstige, når det gælder klimaregnskab og mulige afgifter i fremtiden.

Læs også