Klar til firedobling af biogas på solskinsøen

Produktionen af biogas på anlægget ved Aakirkeby på Bornholm kan firedobles, og det vil hjælpe landbruget på solskinsøen med den grønne omstilling, lyder det fra Bornholms Landbrug & Fødevarer.

De har store planer om at øge produktionen af biogas på Bornholm. Og nu er man klar til at konkretisere planerne på solskinsøen.

For nylig har Bornholms Landbrug & Fødevarer offentliggjort den såkaldte Biogasplan Bornholm, der sætter en retning for, hvordan man kan udvikle produktionen af biogas på øen. 

Nærmere betegnet på biogasanlægget Bornholms Bioenergi ved Aakirkeby, der modtager gylle, dybstrøelse og fiber fra lokale landmænd samt kategori 3-affald fra Danish Crowns slagteri i Rønne.

Betydelig CO2-reduktion

I planen er der lagt op til, at man på én gang kan skalere den nuværende produktion op fra at håndtere 135.000 tons biomasse til 600.000 tons om året. Ifølge BLF vil det betyde, at øens landbrug kan reducere CO2-aftrykket med 38 procent.

- Med en øget produktion af grøn biogas imødekommer vi samfundets behov for meget mere grøn energi, skriver Bornholms Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse. 

- Aftagerne af biogassen vil med stor sandsynlighed være både industri og transport, og det er ikke afhængig af nye teknologier og PtX. Det er en værdikæde mellem sektorer, vi på den eksisterende teknologi kan etablere i morgen, hedder det videre.

Tager ansvar for grøn omstilling

Den sænkning af CO2-aftrykket er af stor betydning på øen, da det vil hjælpe erhvervet til at nå i mål i forhold til den eksisterende klimalov, hvor landbruget har bindende mål, der skal indfries inden 2030. 

- Med øget biogasproduktion tager vi ansvar for netop den grønne omstilling. BLF ser store problemer ved en kommende CO2-afgift og det niveau, som Klimarådet anbefaler, eftersom det vil være direkte skadeligt for den grønne omstilling af fødevareproduktionen i verden. Men Klimarådet anbefaler i deres samling af indsatser også en udvidet biogasproduktion i Danmark, skriver landbrugsorganisationen.

Bornholms Regionskommune har sendt Bigadans ansøgning om udvidelse af anlægget ved Bioenergi Bornholm i offentlig høring frem til den 13. april. I den plan, som BLF har lavet, er der også åbnet mulighed for, at man kører efter en flexmodel, hvor man udvider anlægget i takt med, at efterspørgslen stiger. 

Læs også