Klumme: At kunne forstå og kommunikere om tal og planer er godt

Af Poul Erik Jørgensen, cand.agro.,bestyrelsesformand, Hekto&Co

Ved et møde om landbrugeres forventning til rådgivere og samarbejde sagde en landbruger forleden:

»Jeg vil selv forstå tallene i mine budgetter, projektplaner og andre rapporter«.

»Og jeg vil forstå dem og deres baggrund så godt, så jeg selv kan præsentere det overfor samarbejdspartnere«. Her blev specifikt nævnt banken som eksempel, men udsagnet var bredt i forhold til samarbejdspartnere.

- Man må være god til at vælge én eller flere kilder med specifik indsigt, som man kan stole på

Jeg ved af erfaring, at det er en tilgang, som der ses rigtig positivt på , når kreditter og projekter debatteres. Et udsagn som »den plan og det resultat kan jeg ikke forklare. Det er noget min rådgiver har sat op« er ikke et godt indspil til at opnå et positivt udfald. Selvfølgelig ikke, vil nogen mene, og i praksis vil formuleringen nok ikke være helt så klar, men udsagn med det indhold er slet ikke usædvanlige.

Det er også forståeligt, for kompleksiteten bag mange planer og beregninger er ofte stor. Der indgår mange forudsætninger om salgspriser, størrelse og kvalitet af udbytterne, medarbejderes dygtighed, omkostninger og leveringstider, m.v.

Forhold, der gælder for vist alle erhvervsvirksomheder. Men i landbruget er det så kombineret med klimamæssige og biologiske usikkerheder fra vejr og vind, sygdomsudbrud osv. Dertil kommer også, at markedet for konventionelle produkter er verdensmarkedet, som vel få kan følge tæt, selv. Man må være god til at vælge én eller flere kilder med specifik indsigt, som man kan stole på. Det gælder også på andre områder som for eksempel tekniske løsninger, datasikkerhed, osv.

Hold overblikket og skab god rapportering

Så landbrugerens udsagn om både at forstå og kunne kommunikere planer og tal omkring bedriften er meget positiv, og giver mulighed for en god ledelsesindsats.

Men er også så ambitiøst, at det er urealistisk, hvis der reelt skal graves ned i ALLE detaljerne. Det er afgørende at holde overblikket og fastlægge strukturer og politikker for hovedområderne, hvor der så fastlægges prisforventninger, produktionsforventninger, m.v., som rådgivere og medarbejdere kan indarbejde i det deres bidrag til regne- og planlægningsarbejdet. Områder med størst økonomisk betydning kræver særlig opmærksomhed både ved planlægning og jo løbende. God struktur kan så bidrage til, at der også ses på og optimeres på andre områder med mellemrum.

Nye områder kræver en særlig fokus og stor indsats for at få dem sat på spor i forhold til bedriften.

Oplagt er det i forbindelse med udvidelse af bedriften og eventuel en ny forretningsgren. Her skal også eksisterende drift tilpasses og optimeres i forhold til det nye – og det kan være afgørende vigtigt, at rapporteringen er præcist fastlagt, så der omgående kan gribes ind når samkøring af nyt og gammelt ikke kører så optimalt, som forventet.

ESG-dagsordenen

Et andet »nyt« område, som alle landbrugere står overfor i disse år, er ESG-dagsordenen, hvor rapportering fremover ikke alene omfatter klimapåvirkning, men også medarbejderforhold, dyrevelfærd, miljø, ledelsesforhold samt natur- og biodiversitet for bedriften.

Mange har allerede en årrække inddraget forholdene i ledelsesrapporter og dialogen med samarbejdspartnere. Flere virksomheder har også inddraget tal for samspil mellem bedrifterne og virksomhederne for de produkter, som virksomheden arbejder med. Men det er forholdsvis nyt at sætte konkrete tal og mål på indsatserne og systematisk rapportere på udviklingen.

Vist alle er søgende og lidt usikre på, hvad der kan og skal rapporteres samt hvordan indsatser, m.v., skal prioriteres. Det gælder både for landbrugerne, for virksomhederne og for myndighederne. Men efter trepartsdrøftelserne og rapporten fra Svarer-udvalget vil rammer og forventninger blive mere konkretiserede den kommende periode.

Giver dyb forståelse

De fleste landbrugsbedrifter har god grund til at være stolte af deres produktion og hensyntagen. Og der er også en bred holdning til, at indsatser mod øget bæredygtighed skal fortsætte og øges.

Indsigt i og rapportering om ESG-forholdene på bedriften er det kommende emne for i dybden at kunne forstå tallene og at ville og kunne kommunikere dem i samspillet med partnere og det omgivende samfund.

Læs også