Frost ramte fynsk frøavl

118 frøavlere var forleden til DSV-møde i Middelfart.

Det går rigtigt godt i græsfrøbranchen i disse år. Frøavlerne får udbetalt hvad der svarer til cirka 14.000 kroner pr. ha for deres frøhøst, og samtidig har DSV Frø Danmark A/S også haft et pænt resultat.

Det var derfor en tilfreds direktør Lasse Bech, der på det første af fire avlermøder landet over, gav en orientering af frøproduktionen for de 118 fremmødte frøavlere ved mødet i Middelfart i forrige uge.

Han kunne oplyse, at DSV Frø Danmark A/S i det forgangne år havde et rekordstort salg af både foder- og plænegræsser i efteråret efter tørkeåret 2018, og at salget i Danmark i indeværende år er mere normaliseret.

- Det går fremad med eksporten af frø til resten af verden, og vi arbejder i weekenderne på vore fabrikker for at kunne levere frø til kunderne, sagde Lasse Bech og glædede sig over, at DSV’s produktionsapparat på den baggrund udnyttes mere effektivt og med faldende enhedsomkostninger, hvilket kommer både frøavlere og virksomheden til gode.

Han oplyste, at det ligeledes for DSV-koncernen går godt, da omsætningsmål og overskudsgrad, som var målsat til 2020, allerede blev opnået i høståret 2018.

 

Fyn ramt hårdt

Avlschef Carsten Jørgensen gennemgik udbytter og kvaliteter fra høsten 2019 overfor de mange fremmødte DSV-avlere.

- Fyn var blevet ramt af megen nattefrost i april og maj, hvilket vanskeliggjorde vækstreguleringen, og dertil kom der meget regn i bestøvningsperioden. Det betød, at frøudbytterne på Fyn var under middel, hvorimod udbytterne var på et mere normalt niveau i Østjylland, oplyste han.

- Det er vigtigt, at vi opretholder et højt udbytteniveau i alle sorter og arter fremadrettet. Dertil yder frøavlskonsulenterne en stor indsats med at besøge markerne og rådgive om behandlingerne. Vi prøver efter bedste evne at sende information til frøavlerne på sms, når de kritiske behandlinger mod ukrudt og vækstregulering skal foretages, lød det fra Carsten Jørgensen.

 

Klimaaftryk

Klimadirektør Niels Peter Nørring fra Landbrug & Fødevarer var inviteret til at informere om L&F’s og regeringens klimaplaner for de kommende år. Budskabet var, at frøavlerne skulle tage opgaven op og udvikle teknikker, som kan nedsætte klimaaftrykket på frøet, da markedet sandsynligvis ville udvikle sig af retning af større efterspørgsel på varer med lavt klimaaftryk i de kommende år.

Samtidig så han store perspektiver i omdannelsen af halm i et pyrolyseanlæg, der producerer biokul og CO2-neutralt flybrændstof.

- Der vil komme teknikker og kvantespring, som markant vil ændre vores klimaaftryk de kommende år, forudså klimadirektøren.

Avlermødet blev afrundet af frøavlskonsulenterne Hans Maegaard og Sejer Grimstrup med gennemgang af dyrkningsteknikkerne i de enkelte frøafgrøder.

- Det er yderst vigtigt, at vækstreguleringerne bliver udført optimalt, og at man laver blandinger af Moddus-midlerne og Medax Top for at få en her og nu virkning sammen med en vis langtidsvirkning, rådede konsulenterne og oplyste, at DSV Frø har tilpasset dyrkningsstrategierne i alle frøafgrøderne med sidste års erfaringer og sendt dem til alle avlere, så man kan forberede sig på indsatsen.

Læs også