Formand: - Landbruget leverer og præsterer

- Dét skal vi bruge klogt, lød det fra bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, da Patriotisk Selskab tirsdag aften afviklede årets generalforsamling digitalt.

For første gang i Patriotisk Selskabs 210-årige historie kunne medlemmerne fra hele landet ikke mødes til generalforsamling på sædvanlig vis. I hvert fald ikke fysisk. Mødet på grund af coronaen rykket fra den normale termin i juni måned, og samtidig blev det afviklet digitalt.

Via platformen Microsoft Teams havde 35 medlemmer linket sig op, og hjemme fra sofaen eller kontoret kunne de høre både formanden og direktørens beretninger, og samtidig via chat skrive kommentarer og stille spørgsmål under det godt en time lange virtuelle møde.

Corona-pandemien var også i fokus, da formanden Peter Cederfeld de Simonsen, Brahesborg ved Assens, tonede frem på computerskærmene:     

- Men mens det meste af Danmark i foråret lukkede ned, leverede og præsterede landbruget og hele erhvervet professionelt videre. Forsyningskæderne til landmanden fungerede, landmændene og fødevareproducenterne var på arbejde hver dag.

- Midt i al uvisheden gav denne forsyningssikkerhed ro og tryghed. Så selv om coronaen sætter meget på standby, så fortsætter landbruget sit bidrag og sit medansvar, og omdømmet styrkes.

Bæredygtighed

Formanden så muligheder for at bruge denne styrkelse af landbrugets omdømme positivt. Det gælder både, når talen går på erhvervets bæredygtighed, men det handler også om at indtænke næste generation.

- De unge er både vores nye medarbejdere og vores kommende forbrugere. Derfor er det vigtigt, at vi som erhverv hele tiden er i sync med de unge. Og lige så vigtigt: At regeringen bakker dem op og sikrer gode økonomiske og strukturelle vilkår, når de skal bære stafetten videre.

Desværre frygtes det, at stigningen i bo- og gaveafgiften kan betyde, at mange virksomhedsejere må kigge langt efter nogen at give stafetten til.

- De unge springer ikke til det, og man forstår dem godt. Højere afgift er en direkte forøgelse af deres gæld. En arveafgift på 15 procent betyder, at arvtageren til en af vores gennemsnitsejendomme skal sætte omkring 400.000 kroner til side årligt for at kunne betale arveafgiften ved et generationsskifte. Dét beløb svarer omtrent til udgiften til en medarbejder, påpegede formanden.

- Den forhøjede arveafgift kan få konsekvenser, som rækker langt ud over landbrugets rækker. Det er meget besynderligt i en tid, hvor jobskabelsen i yderområderne er afgørende for sammenhængskraften i landet. 

Overskud

 Adm. direktør Nils Rasmussen gennemgik selskabets regnskab, der udviste et resultat på 805.280 kroner efter skat.

Den anderledes valgprocedure, hvor der skulle benyttes chat til forslag og skriftlig afstemning via dirigentens mail, kom ikke i anvendelse. Eneste nyvalg var kyllingeproducent Jørgen Møller Andersen, Tåsinge, der blev valgt uden modkandidater.

Om selve afviklingen og den digitale form poppede der flere positive chats op under mødet.

- Så det er måske ikke sidste gang, det kommer til at foregå på denne måde, konkluderede Peder Cederfeld de Simonsen, da han slukkede for videoknappen.

erik@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 28

Læs også

Færdsel og forsuring i fokus på årsmøde
- Landbruget er godt rustet til at blive stående
Størrelsesforhold presser samarbejde
Årsmøde med markvandring og et kig i kemiskabet
- Vi får fjernet vores værdier uden kompensation