Formand raser imod politikernes kvælstoffokus

De danske politikere har kun fokus på kvælstof, men det vil ikke ændre på vandmiljøet. Afskaf efterafgrøderne og fokuser i stedet på kollektive virkemidler, lød det fra Peter Kiær, da han aflagde sin første beretning som formand for Bæredygtigt Landbrug.

Mens EU’s vandrammedirektiv taler om god økologisk tilstand og har fokus på flere presfaktorer – blandt andet kystvande, vandstrømning, temperatur og saltindhold – har de danske politikere et ensidigt fokus på kvælstof.

Men det vil ikke hjælpe noget i forhold til at forbedre vandmiljøet, lød det fra formanden for Bæredygtigt Landbrug, den sjællandske svineproducent Peter Kiær, da han for første gang aflagde beretning på foreningens generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens.

- Danmark skal helt væk fra det ensidige kvælstoffokus, der har plaget det danske vandmiljø i årtier – og som ikke giver et bedre vandmiljø. Det har internationale forskere påpeget gang på gang. Det nytter ikke at fortsætte med virkemidler, der ikke fungerer, lød det fra Peter Kiær foran de omkring 300 fremmødte.

Efterafgrøder duer ikke

Peter Kiær vender sig især imod det »vanvittigt store« areal med efterafgrøder, som landbruget er pålagt.

Det store efterafgrødeareal hjælper hverken miljøet eller klimaet, fastslog formanden, der peger på, at efterafgrøderne i stedet hindrer produktion.

Bæredygtigt Landbrug bakker i stedet op om at lave såkaldt kollektive virkemidler – for eksempel minivådområder og marine virkemidler, der kan rense op i fjordene, sammen med øget styr på spildevand.

- Og så skal der måles i vores vandmiljø på den måde, som EU foreskriver. Det vil sige en systematisk måling for alle prioriterede stoffer, så vi ved, hvad der er i vandet, og hvor det kommer fra, understregede Peter Kiær.

Second opinion

Forurening med miljøfremmede stoffer i de danske fjorde bør ifølge Bæredygtigt Landbrug forsegles – det kan være via capping med rent sand, plantning af ålegræs, stenrev og muslingebrug.

Peter Kiær fortalte, at Bæredygtigt Landbrug har fuld opmærksomhed på den second opinion, der er på vej som en del af Landbrugsaftalen indgået af et bredt flertal på Christiansborg sidste år.

En second opinion lavet af internationale eksperter kan hjælpe med give et mere klart billede af det danske vandmiljø, mener han.

Ser ikke husdyr som farlige klimasyndere

Det bindende klimamål for det danske landbrug på 55-65 procent lider under, at den samlede ekspertise ikke kan vise en vej til et så ambitiøst mål, påpegede Peter Kiær på generalforsamlingen.

- Og så må vi spørge: Hvorfor denne fokus på landbruget omkring klima og CO2-udledning? Det er slet ikke nødvendigt, lød det fra Peter Kiær, der konstaterede, at husdyrene – specielt kvæget – er blevet udråbt til nogle farlige klimasyndere – selv om det ikke er fagligt rigtigt.

- Både forskere og FN’s klimapanel begynder nu endeligt at trække i land på klimabeskyldningerne mod landbruget. Og det er fagligt korrekt: Metan, som køerne udleder og som optages igen, er en kortlivet, cirkulær klimagas.

Så det er den positive historie, der er landbrugets klimahistorie, understregede formanden.

Læs også